Estonia - Estonian

ABB veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Jäädes siia lehele, nõustud meie küpsiste kasutamisega. Soovin rohkem infot

Andmete privaatsus

Sa võid vaadata seda lehte:

ABB austab sinu õigust privaatsusele

Üldpõhimõtted


Tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega põhjalikult. Kui teil on küsimusi, võtke kindlasti ühendust.

ABB kontserni ettevõtetes (edaspidi ABB) on eRecruitment üks peamisi töövahendeid uute töötajate leidmiseks ja värbamiseks ning nende hoidmiseks. ABB eRecruitment töövahendi kaudu avaldatakse üle maailma ABB vabu töökohti ning kandidaadid saavad end registreerida ABB andmebaasi, tutvuda tööpakkumistega ja kandideerida vabadele töökohtadele.

Tegevusulatus


Kandideerijal tuleb andmebaasi registreerumiseks esitada ABB-le oma isikuandmed ja kinnitada, et ta on huvitatud ABB-s töötamisest.

Seega annate oma andmed ettevõtte käsutusse eesmärgiga kandideerida ABB-s pakutavatele töökohtadele; tegemist võib olla ühekordse konkreetse tööpakkumise või täiendavate tööpakkumistega, mida teie esialgne kandideerimisavaldus ei hõlma.

Juhul, kui kandideerimisprotsess osutus edukaks, kasutatakse teie andmeid personalitoimingute ja andmetöötlusprotsesside raames.

Teie kontaktandmeid võidakse kasutada selleks, et lihtsustada kandideerimist ja ABB personaliosakonna värbamisalast tegevust. Näiteks võidakse teil paluda osaleda värbamisega seotud küsitlustes. Osalemine sellistes küsitlustes on rangelt vabatahtlik. Teie esitatud andmeid võidakse kasutada seaduslikul, regulatiivsel ja statistilisel eesmärgil.

Töökohale kandideerimiseks tuleb ABB-le esitada oma isiku- ja kontaktandmed ning teave töökogemuse, hariduse, oskuste, kvalifikatsiooni ja tööga seotud eelistuste kohta. Eeltoodud andmetele võib lisada ka muud teavet, näiteks elulookirjelduse. Töökohale kandideerimine võib hõlmata osalemist erialastes küsitlustes. 

Andmete edastamine


ABB on globaalne ettevõte. Seega võidakse teie andmeid kasutada ABB-s globaalsel tasandil läbi viidavate värbamisprotsesside raames. Kandideerides kinnitate, et olete teadlik asjaolust, et teie andmeid võidakse töödelda riikides, mille andmekaitse-eeskirjad ei ole sama ranged kui teie kodumaal. Oma andmeid meie käsutusse andes annate ühtlasi nõusoleku nende kasutamiseks ABB siseselt. ABB rakendab omalt poolt mõistlikus mahus meetmeid, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute eest.

Juurdepääs andmetele


Teie andmetele omavad juurdepääsu ning kasutusõigust ainult ABB töötajad ning ABB värbamisprotsessis osalevad volitatud kolmandad isikud, nt. erinevad agentuurid ja IT haldusega tegelevad spetsialistid. 

Andmete säilitamine


Teie andmeid säilitatakse ABB värbamissüsteemis 12 kuud peale viimast andmete uuendust. Kui teie kandideerimisavaldust ei rahuldata, võtab ABB enne 12 kuu möödumist ühendust, et paluda teil esitatud andmeid värskendada. Kui te ei soovi siis oma andmeid uuendada, kustutatakse teie profiil automaatselt. Teie andmeid võidakse pärast seda alles hoida juhul, kui seda nõuavad kohalikud seadused.

Lisateave


Kui teil on nende privaatsuspõhimõtete või üldiselt andmete privaatsuse kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust.

ABB ega ükski kolmanda poolena tegutsev teenusepakkuja ei kanna kandidaatide ees mingisugust vastutust nende isikuandmete ülekandmise eest (sh ülekandes esinevad vead või ülekande hilinemine või ebaõnnestumine) interneti vahendusel.

Nupule „Olen nõus” vajutamisega kinnitate, et olete nõus eeltoodud tingimustega ja et teie esitatud teave on täpne, tõene, terviklik, ei ole eksitav ning teil on kõik märgitud akadeemilised ja erialased kvalifikatsioonid. Lisaks annate oma nõusoleku selleks, et ABB võib mõistlikul määral ja kooskõlas kohalike seadustega kontrollida teavet, mida olete esitanud kandideerimise ja värbamise ükskõik millises etapis. See võib seaduses lubatud määral hõlmata ühenduse võtmist endiste tööandjate, õppe- ja muude asutustega.