Estonia - Estonian

ABB veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Jäädes siia lehele, nõustud meie küpsiste kasutamisega. Soovin rohkem infot

Stipendiumiprogrammid

Väärtustame energeetika ja tehnikateaduste õppimist

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on väärtustada energeetika ja tehnikateaduste õppimist ning tunnustada seeläbi inseneri elukutset Eesti ühiskonnas. Stipendiumiga soovime motiveerida andekaid õpilasi ja üliõpilasi tehnikavaldkonna erialadele kandideerima ja tehnika-alast kutset omandama. 


ABB on koostöös erialakoolidega stipendiume välja andnud juba 2008. aastast.

ABB stipendiumiprogrammid on Tallinna Tehnikaülikoolis (energeetika-, mehhaanika- ja/või tootmisjuhtimise teaduskond bakalaureuse ja magistriõppes), Tallinna Tehnikakõrgkoolis (energeetika- või mehhaanika teaduskond), Tallinna Polütehnikumis (elektriku või  automaatiku eriala), Tallinna Tööstushariduskeskuses (automaatiku, mehhatrooniku või APJ-pingi operaatori eriala) ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis (keevitaja või APJ-pingi operaatori eriala).

Stipendiumid antakse välja koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ning eelpool nimetatud kutsekoolidega. Stipendiumite lisainfo leiate:

Tallinna Tehnikaülikool - TTU Arengufond
Tallinna Polütehnikum – kooli infostendilt ning õppeosakonnast
Tallinna Tööstushariduskeskus – kooli infostendilt ning õppeosakonnast
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool - kooli infostendilt ning õppeosakonnast
Tallinna Tehnikakõrgkool - kooli infostendilt ning õppeosakonnast

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õpilasel/üliõpilasel esitada vastav taotlus õppeasutuses stipendiume koordineerivale üksusele koos järgmiste dokumentidega:

1. Vabas vormis taotlus stipendiumi saamiseks.
2. Eelmise õppeaasta või viimase semestri õpingutulemuste kokkuvõte õppeosakonnast.
3. Vähemalt 1 õppejõu soovitus.

Stipendium määratakse ABB AS-i poolt õpilasele (tulevasele stipendiaadile) 1 õppeaastaks õppeasutuse ettepanekul, nende hulgast, kes pole õppevõlglased, kes on sooritanud positiivselt kõik stipendiumi maksmise eelneva semestri eksamid ja arvestused (ning tähtaegselt esitanud praktikaaruande) ning kelle isikuomadused on kooskõlas kutsestandardis olevate nõuetega. Stipendiumi kandidaadi stipendiumi maksmisele eelneva semestri õpitulemuste kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5.

Stipendiumi suurus on 640 – 1920 eurot.


Lisainformatsioon

Ly Malk
E-post: ly.malk@ee.abb.com