Global site

ABB veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Jäädes siia lehele, nõustud meie küpsiste kasutamisega. Soovin rohkem infot

Abiks kandideerijale

Sa võid vaadata seda lehte:

Valmistumine

Vajad valmistumisel abi?


Mõtle oma oskustele ning põhjustele, miks sa oled sobilik kandidaat antud ametikohale. Mõtle kindlasti ka oma kuulajaskonnale. Kes loevad sinu CV-d ja kaaskirja? Mida sinu intervjueerivad otsivad sealt?

Sa tahad neid veenda, et oled õige inimene sellele ametikohale. Seega tõsta kindlasti esile kandideeritavale ametikohale olulised kogemused.
Kaaskiri
Curriculum Vitae (CV)
Intervjuu
Kõigepealt vaatame sinu kaaskirja. Selle kaudu on hea anda rohkem infot CV-s esitatud faktide kohta ja kirjeldada enda isiksust. Kaaskirjas saad näidata oma teadmisi kandideeritava valdkonna kohta ning kuidas sina uuel ametikohal aitaksid kaasa ettevõtte edukusele.

Too lihtsalt ja selgelt välja oma haridustee ning tööalased kogemused. Tõsta esile oma senised saavutused, mis on seotud kandideeritava töö nõuetega.

 • Kaaskirjas selgita, miks soovid ettevõttesse tööle asuda.
 • Too välja CV kõige olulisemad punktid.
 • Kohenda oma kaaskirja vastavalt kandideeritavale ametikohale.
 • Too näiteid oma saavutuste kohta, mis uues ametis aitaksid ettevõttel edukamaks muutuda.
 • Mõtle lugejale: Mida nad otsivad? Millised on nende valiku kriteeriumid?
 • Räägi lühidalt ja konkreetselt – maksimaalselt üks A4 lehekülg.
 • Kirjuta lihtsalt ja arusaadavalt.
 • Kontrolli õigekirja.
 • Loe kaaskiri endale valju häälega ette. Nii saad sellest veelgi parema ülevaate ning vajadusel kohenda.
CV-ga pead kiiresti andma endast hea kuvandi.

CV-ga annad ülevaate, miks just sina sobid kandideeritavale ametikohale.
 • Näita, et sa oled töökuulutust lugenud ja sellest aru saanud.
 • Seo oma kogemused ja oskused kandideeritava ametikohaga.

Ole täpne ja asjakohane.
 • CV olgu lihtsa ja loogilise ülesehitusega.
 • Pea meeles CV „kuumad kohad“: värbajad vaatavad esmalt praegust ja eelmist ametikohta ning haridust.
 • Püüa jääda kahe lehekülje piiresse.

Paljud lisavad ka järgmised sektsioonid:
 • Isiklikud andmed ja kontaktinformatsioon.
 • Töökohtade loetelus olgu viimane töökoht esimesena märgitud. Iga töökoha juurde lisa paar lauset olulisemate tööülesannete kohta.
 • Haridusalane informatsioon.
 • Vajalikud oskused.
 • Huvid, saavutused ja hobid.
 • Soovitajad. Kasuta soovitajatena eelnevaid tööandjaid, esmakordsel kandideerimisel õppejõude.
Intervjuu on sinu võimalus anda täiendavat infot CV-le ja kaaskirjale ning veelgi paremini selgitada, miks oled sina kõige õigem inimene antud ametikohale. Pea meeles, sina pead ka meid intervjueerima, et aru saada, kas meie oleme sinu jaoks õiged.

Ettevalmistus
 • Tutvu ettevõtte üldinfoga ning uuri lähemalt vastava ametikoha valdkonda.
 • Mõtle oma tugevustele ja nõrkustele kandideeritava ametikoha vaates.
 • Ettevalmistuseks võid kasutada internetis välja toodud tüüpilisi intervjuu küsimusi.
 • Mõtle läbi oma eelnevate töökohtade saavutused ja kogemused ning seo need uue ametikohaga. Kui see on sinu esimene töökoht ning puudub eelnev tööalane kogemus, siis leia võimalikke näiteid oma haridusteest, huvidest, hobidest jne.
 • Koosta omapoolsed küsimused ametikoha, tööülesannete, väljakutsete ning tuleviku võimaluste kohta.

Intervjuu päev
 • Ole täpne ja riietu professionaalselt.
 • Kuula tähelepanelikult küsimusi ning anna asjakohaseid vastuseid.
 • Toeta oma saavutusi faktide ja näidetega.
 • Ole kindel ja entusiastlik.
 • Intervjueeri meid. Sa pead kindel olema, et meie sobime ka sulle.
 • Ole aus.
 • Tunne end hästi.

Lingid