Global site

ABB veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Jäädes siia lehele, nõustud meie küpsiste kasutamisega. Soovin rohkem infot

Värbamisprotsess

Sa võid vaadata seda lehte:

Korrektne, aus, läbipaistev

Vabad töökohad täidame nii firmasisese kui ka avaliku konkursi teel.


Eriti oluliseks peame firmasisest teavitamist ja töötajatele karjäärivõimaluse pakkumist. Olenevalt ametikohast võib värbamisprotseduur sisaldada intervjuusid, ülesannete lahendamist ja testimist. Lõpliku valiku langetamisel arvestame kandidaadi kompetentsust ning sobivust organisatsioonikultuuriga.

Alusta vaba ametikoha otsingut!

Vali huvipakkuv töövaldkond ja asukoht


1. Vaba ametikoha väljakuulutamine

Värbav juht kirjeldab ametikoha nõuded, määratledes tööülesanded, vajalikud kompetentsid,  haridustaseme ja teised töö jaoks olulised kriteeriumid.

Personaliüksus koostab kodulehel nähtava töökuulutuse. Samuti avaldatakse töökuulutus vajadusel kohalikes ajalehtedes ja tööotsingu portaalides (CV Keskus, CV-Online).

Kandidaadid kandideerivad ABB kodulehekülje kaudu.

2. Esmane valik

Värbamismeeskond vaatab avaldused läbi. Profiilile vastavate kandidaatidega liigutakse edasi järgmisesse etappi.

3. Esimene intervjuu

Esimene intervjuu viiakse läbi telefoni teel või kohtudes näost näkku. Esimese intervjuu käigus räägitakse sinu senistest kogemustest ja oskustest, lisaks hindab värbaja sinu kompetentse ametikohale ning sobilikkust organisatsiooni.

Me koolitame oma värbajaid põhjalikult ning kõik värbamises osalevad töötajad hindavad kandidaate objektiivselt ja vastavalt kehtestatud eeskirjadele.

4. Teine intervjuu

Vajadusel kutsutakse valitud kandidaadid põhjalikumale intervjuule, kus osaleb ka otsene juht, et hinnata kandidaadi oskusi vastavale ametikohale.

Seejärel anname kandidaatidele teada nende edukusest antud konkursil.

5. Tööpakkumine

Tööpakkumist tehes järgime järgmisi samme:
  • Personalispetsialist ja otsene ülemus lepivad kokku tööle võtmise tingimused.
  • Kontrollitakse haridust tõendavaid dokumente.
  • Kokkuleppel kandideerijaga võetakse ühendust soovitajatega.
  • Kandideerijale tehakse vajadusel meditsiiniline ülevaatus, sh narkotest.
  • Teeme pakkumise edukale kandidaadile.

6. Töölepingu sõlmimine ja tööle asumine

Enne tööle asumist saavad uued töötajad ettevõtet tutvustava infomaterjalide paketi, mis sisaldab käitumiskoodeksit. See tuleb läbi lugeda ning kinnitada, et töötaja on sellega tutvunud ning täidab ettenähtud nõudeid. Seejärel saab töölepingule alla kirjutada.

Lingid