Estonia - Estonian

ABB veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Jäädes siia lehele, nõustud meie küpsiste kasutamisega. Soovin rohkem infot

Mitmekesisuse ja kaasatuse põhimõtted

Sa võid vaadata seda lehte:

Mitmekesisus ja kaasatus aitavad meil olla tõhusad ja tootlikud.


Seisame kogu maailmas silmitsi tõsiste äriliste ja ühiskondlike väljakutsetega. Edu saavutamiseks tuleb meil mõista inimesi, kelle heaks töötame, ja nende kultuuriruumi. See tähendab, et vajame andekaid inimesi igast maailma nurgast.

Mitmekesisus aitab kaasa uuendustele ja edule, kuid me tahame teha veelgi enamat. ABB-s väärtustatakse erinevaid mõttemalle, teguviise, omadusi, oskusi, kogemusi ja tausta. Need on meie jaoks tähtsad, sest meie eesmärk on toetada ja tunnustada erinevusi ning neist lugu pidada.

Mida see tähendab?


Me loome vajalikke struktuure, töötame välja sobivaid tegevuskavasid ja viime ellu vastavaid algatusi. Seejärel mõõdame tulemusi ja seame veelgi kõrgemaid eesmärke. Meie pingutused selles valdkonnas rajanevad järgmistes dokumentides toodud põhimõtetele:
  • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suunised rahvusvahelistele ettevõtetele,
  • Rahvusvahelise tööorganisatsiooni põhimõtete deklaratsioon ja
  • ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon.

Lisateavet meie tegevuse kohta leiate allosast.