Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Technologia ABB „Vehicle-to-Grid”

Czym jest technologia „Vehicle-to-Grid”?

Technologia Vehicle-to-Grid (Pojazd do sieci - V2G) daje nowe możliwości w zakresie handlu i inteligentnego zarządzania energią. Technologia V2G daje dostęp do energii zmagazynowanej w akumulatorach pojazdów elektrycznych, dzięki czemu gospodarstwa domowe i floty mogą zasilać sieć w czasie szczytów zapotrzebowania. V2G daje przedsiębiorstwom energetycznym dostęp do energii odnawialnej zmagazynowanej w pojazdach, co pozwala lepiej równoważyć obciążenia i łagodzić ograniczenia sieci.

Jak działa V2G?

 

Ładowanie pojazdów elektrycznych to zwykle jednokierunkowy przepływ energii z sieci do pojazdu. Energia zmagazynowana w akumulatorach pojazdów elektrycznych jest wykorzystywana wyłącznie do jazdy.

Dwukierunkowe punkty ładowania V2G umożliwiają przepływ dwukierunkowy przy ładowaniu pojazdu elektrycznego. W okresach nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w sieci, w pełni naładowane pojazdy mogą zwracać do sieci zmagazynowaną energię.

Właściciele pojazdów elektrycznych obciążają operatora sieci opłatą za tę usługę, czerpiąc zyski z inwestycji w pojazdy elektryczne, a jednocześnie ustalają odpowiednie limity, aby mieć pewność, że zawsze dysponują potrzebnym im zasięgiem. Inteligentne sieci przesyłowe typu „smart grid” odnoszą korzyści dzięki maksymalizacji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i optymalizacji śladu węglowego w czasie rzeczywistym.

Przypadki wykorzystania technologii V2G

Wraz z przewidywanym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach na całym świecie do 559 milionów w 2040 roku rozegra się ewolucja naszych ekosystemów energetycznych. Energetyka staje się coraz bardziej inteligentna i wzajemnie powiązana, a pojazdy elektryczne stają się aktywną częścią sieci.

Technologia V2G jest kluczowym elementem strategii przeciwdziałania zmianom klimatu. Sprawia ona, że integracja odnawialnych źródeł energii jest bardziej wydajna, co pozwala zmniejszyć ograniczenia sieci i zwiększyć jej stabilność.

Technologia ta ma również potencjał transformacyjny dla rynków energii. V2G wykorzystuje inwestycje społeczeństwa w elektromobilność do zwiększenia elastyczności energetyki. Tworzy ona nowe modele biznesowe i dodatkowe możliwości zarobkowe poprzez dzielenie się kluczowym, nie w pełni wykorzystywanym zasobem: akumulatorami pojazdów elektrycznych.

Przypadki wykorzystania technologi V2G są przekonujące. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i operatorzy większych flot pojazdów elektrycznych nie mogą zignorować płynących z niej korzyści. A dzięki dwukierunkowemu rozwiązaniu ładowania firmy ABB, inteligentne strategie energetyczne i bezemisyjne strategie mobilności są lepiej połączone i bardziej opłacalne.

Ładowanie i wyładowanie pojazdów elektrycznych

Jakie są korzyści ze stosowania technologii V2G?


Przedsiębiorstwa energetyczne

 

Technologia V2G pomaga w bilansowaniu sieci i płynnej integracji odnawialnych źródeł energii, umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym zmniejszenie zależności od elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Pomaga ona przedsiębiorstwom energetycznym w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Kierowca pojazdu elektrycznego

 

Ponieważ oczekuje się, że rozwiązania V2G staną się korzystne finansowo dla przedsiębiorstw energetycznych, dysponują one wyraźnym argumentem do promowania zaangażowania klientów. Klienci otrzymają wynagrodzenie, jeśli udostępnią swoje akumulatory przedsiębiorstwu energetycznemu w celu wykorzystania ich na zasadach V2G. W efekcie obniża to całkowity koszt posiadania.

 

Operatorzy flot pojazdów elektrycznych

 

Właściciele flot mogą zarabiać na swojej flocie poprzez oddawanie energii do sieci i obniżać koszty energii poprzez bardziej aktywne jej zużywanie. Dzięki możliwości wykorzystania zmagazynowanej energii w przypadku przerwy w dostawach prądu zapewniona jest ciągła praca.

 

Budynki komercyjne/domy

 

Technologia V2G ułatwia magazynowanie energii odnawialnej i zużywanie jej we właściwym momencie. Dzięki V2G, chwilowe skoki zużycia energii elektrycznej w budynku można zrównoważyć przy pomocy samochodów elektrycznych i nie ma potrzeby pobierania dodatkowej energii z sieci.

 

Dowiedz się więcej o niektórych z najważniejszych zastosowań technologii V2G

 

Zastosowania technologii V2G dotyczą usług, które technologia ta ma zapewnić. Zastosowania można ogólnie podzielić na „zastosowania u klientów”, które skupiają się na usługach dla klienta pobierającego energię elektryczną lub właściciela/operatora pojazdu elektrycznego, oraz „zastosowania systemowe”, które skupiają się na usługach pomocniczych dla sieci.

Highlights

Pożyteczne informacje

Kanały RSS