Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS

FACTS-teknik (Flexible Alternating Current Transmission Systems) tillhandahåller högre effekt och bättre styrning i befintliga liksom nybyggda växelströmsnät samt har minimal miljöpåverkan.  
Med en komplett produktportfölj och egen tillverkning av nyckelkomponenter är ABB en tillförlitlig samarbetspartner för utformningen av framtidens elnät.

Aktuellt

 
Power Quality - lyssna på vår pod [en]

Vårt erbjudande

Tillämpningar

Mer information

Referenser

Relaterade erbjudanden

Webbflöden