Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS-lösningar för elnätsbolag

ABB var pionjär på FACTS-tekniken på 1950-talet och är marknads- och teknikledande alltsedan dess. Som världens ledande leverantör av FACTS-projekt har ABB levererat omkring 800 installationer världen över.

FACTS-installationer har kompakta mått och miljöpåverkan är därför minimal. De kan tillhandahålla utökad nätkapacitet betydligt snabbare och billigare än alternativet, som är att bygga fler överföringsledningar.

Utöver FACTS-teknikernas primära roll, som är att öka överföringskapaciteten och förbättra styrningen av befintliga och nybyggda transmissionsnät, används tekniken även för att öka effektiviteten vid kraftöverföring över långa avstånd, eliminera flaskhalsar i kraftöverföringen samt på ett säkert sätt integrera förnybar energi som vind och sol i nätet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Tillämpningar

Referenser

Mer information

Relaterade erbjudanden

Webbflöden