Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS Care Service

Vårt serviceerbjudande gäller för alla ABB FACTS-system (Flexible AC Transmission Systems).

  • SC (seriekondensator) 
  • TCSC (tyristorstyrd seriekondensator)
  • SVC (statisk VAR-kompensator)
  • STATCOM (statisk synkron kompensator), SVC Light®
  • STATCOM Hybrid
  • Uppgraderingar

Vårt åtagande
ABB FACTS Care erbjuder en försäkring mot produktionsbortfall för din FACTS-installation. Produktionstid, tillgänglighet och tillförlitlighet är av största vikt för våra samarbetspartners och kunder. De totala kostnaderna under systemets livscykel bör stå i relation till systemets kapacitet och prestandakraven (servicenivå). Investeringskostnaderna för anläggningen måste balanseras mot driftskostnaderna, kostnaderna för det löpande underhållet (service) av produkten eller systemet.

Serviceavtal
Med ett Serviceavtal tillhandahåller vi snabb och prioriterad tillgång till rätt expertis, och ABB åtar sig att göra sitt yttersta för att upprätthålla och maximera tillgängligheten och tillförlitligheten hos FACTS-systemet.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är en av de faktorer ABB prioriterar högst, och det omfattar alla anställda, entreprenörer, besökare och allmänheten. ABB tillbringar mycket tid ute på uppställningsplatserna, och vi tillhandahåller en sund och säker arbetsmiljö på uppställningsplatsen och på anläggningarna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Webbflöden