Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbyggnad, ombyggnad och uppgradering

Ökad tillgänglighet hos installationerna 
Våra evergreen-tjänster hjälper dig att hålla dina FACTS-system uppdaterade. Strategin betyder att reservdelar, uppdateringar och uppgraderingar ingår i serviceavtalet.

Uppdateringar
Vi erbjuder relevanta uppdateringspaket för att ta äldre installationer närmare den funktionalitet som vi tillhandahåller i dagens installationer.

Vi erbjuder uppdateringar som förbättrar tillförlitligheten, lägger till funktioner och ökar tillgängligheten, säkrar reservdelstillgången och ökar den totala prestandan. Exempel:

 • Byte av dator
 • Programvaruuppdatering
 • Fjärrservice HW
 • Uppdatering av cybersäkerheten

Uppgraderingar
Genom att proaktivt uppgradera installationen innan ett allvarligt avbrott uppstår. kan tid och pengar sparas. Delarna i en FACTS-installation som är 15 år eller äldre kan behöva uppgraderas. Behovet av en uppgradering beror främst på utrustningens generella skick och på om reservdelarna eventuellt inte finns tillgängliga. En uppgradering kan bestå av ett nytt kontrollsystem, ny funktionalitet och en ny generation maskin- och programvara. Exempel:

 • Uppgradering av styrdatorn
 • Uppgradering av styrsystemet

För att långsiktigt upprätthålla installationens höga tillgänglighet och tillförlitlighet är det viktigt att tänka på underhåll och behovet av framtida support. Genom att proaktivt uppgradera installationen innan det inträffar ett avbrott kan man spara både värdefull tid och pengar. En uppgradering ökar även livslängden på installationen. Det finns många fördelar med att modernisera tekniken. Exempel.:

 • Mindre underhåll
 • Bättre tillgänglighet
 • Högre tillförlitlighet
 • Ökad effekt
 • Minskade förluster
 • Förlängd operationell livslängd
 • En ny generation reservdelar och teknisk support

Reservdelar
ABB strävar ständigt efter att öka livslängden på komponenterna. Med hjälp av högkvalitativ reservdelshantering kan vi informera om vilka reservdelar som behövs för att minimera onödig stilleståndstid. Mer information om vårt reservdelserbjudande, se länk nedan. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Webbflöden