Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fast seriekompensering (FSC)

Seriekompensering är en väletablerad teknik som främst används för att minska överföringsreaktans, i första hand i stora kraftledningsgator. Resultatet blir en avsevärd ökning av både transient stabilitet och spänningsstabilitet i nätet.

Fast seriekompensering har länge varit den prioriterade lösningen för optimering av prestanda i mycket stora kraftledningssystem. Installation av kapacitiv seriereaktans i långa kraftledningar (typiskt längre än 200 km) minskar såväl vinkelskillnaden som spänningsfallet, vilket i sin tur ökar ledningens belastningsbarhet och stabilitet. Eftersom strömmen genom kraftledningen direkt ”driver” MVAr-bidraget från kondensatorn är konceptet ”självreglerande”, och denna enkla princip gör seriekompensering till en mycket kostnadseffektiv lösning.

Seriekompensering ger högre transient (vinkel-)stabilitet i en kraftledningsgata och ökar spänningsstabiliteten i nätet. Den förbättrar även spänningsprofilen längs kraftledningsgatan och optimerar lastfördelningen mellan parallella nät.

Tekniken bakom seriekompensering
Eftersom seriekondensatorer installeras i serie med kraftledningen måste utrustningen placeras på en plattform som är fullständigt isolerad för systemspänningen. Kondensatorn tillsammans med kretsarna för överspänningsskydd är placerade på en sådan stålplattform. Överspänningsskyddet är en nyckelfaktor i konstruktionen, eftersom kondensatorbatteriet måste kunna klara genomgående felströmmar även vid ett allvarligt, näraliggande fel. Det primära överspänningsskyddet består typiskt av olinjära metallvaristorer, ett snabbt skydd/FPD (CapThor) och en snabb förbikopplingsbrytare. Sekundärt skydd åstadkoms med markplacerad elektronik som reagerar på signaler från optiska strömomvandlare i högspänningskretsen.

Principen för seriekompensering
I ett kraftöverföringssystem är den maximala aktiva effekt som kan överföras på en kraftledning omvänt proportionell mot ledningens seriereaktans. Om seriereaktansen därför till viss del kompenseras med en seriekondensator, blir ledningen elektriskt sett kortare och en högre aktiv effekt kan överföras. Eftersom seriekondensatorn är självreglerande (dess bidrag är automatiskt proportionellt mot kvadraten på strömmen i ledningen), balanserar den också delvis ut spänningsfallet som orsakas av överföringsreaktansen. På så sätt ökar spänningsstabiliteten i överföringssystemet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Referenser

Mer information

Loading documents

Webbflöden