Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS-lösningar för smarta elnät

Smarta nät används för att ytterligare utveckla elnätet så att det kan hantera en stor andel förnybar el, t.ex. vind och sol, liksom nya laster som elbilar. Detta innebär att flexibiliteten i nätet måste öka. FACTS blir viktigt för att styra kraftflöden och spänningar. När mängden vind- och solenergibaserad produktion ökar minskar även stabiliteten i elnätet, vilket medför ökade behov av kraftelektronik för att stabilisera spänningar och motverka övertoner. 

Med smarta nät introduceras en ny möjlighet där kunden är mycket mer involverad (aktiv). Det handlar i själva verket om förbrukning som anpassas efter produktionen. Med styrd efterfrågan kan man hantera en stor andel intermittent produktion.

FACTS underlättar integrering av förnybar energiproduktion medelst spänningsstyrning och större nätstabilitet. Vid behov kan SVC eller STATCOM (SVC Light) införas för nätspänningsstöd vid anslutningspunkten för exempelvis vindturbingeneratorer. På likartat sätt kan TCSC (tyristorstyrd seriekondensator) integreras i nya liksom befintliga nät för styrning av kraftflöden.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Mer information

Webbflöden