Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Tyristorreglerad shuntkompensering (SVC)

SVC (Static Var Compensators) är installationer som snabbt och tillförlitligt kan styra nätspänningar. En SVC styr typiskt spänningen till önskat värde vid normala stationära och felbehäftade förhållanden och tillhandahåller därmed dynamisk, snabb reaktiv effekt efter systemfel (t.ex. kortslutningar i nätet, bortkoppling av linjer och generatorer). Dessutom ökar en SVC överföringskapaciteten, minskar förlusterna, begränsar aktiva effektpendlingar och förhindrar överspänningar vid tapp av last.

SVC skräddarsys för att passa varje enskild kunds specifika behov. SVC:n består av ett antal fasta eller kopplade grenar, där minst en gren inkluderar tyristorer. Kombinationen av grenar kan varieras avsevärt beroende på kraven. En SVC inkluderar typiskt en kombination av minst två av grenarna som nämns nedan (t.ex. TCR/FC eller TCR/TSC/FC):

  • Tyristorstyrd reaktor (TCR)
  • Tyristorkopplad kondensator (TSC)
  • Övertonsfilter (FC)
  • Mekaniskt kopplad kondensatorbank (MSC) eller reaktorbank (MSR)

De vanligaste topologierna för SVC är TCR/FC eller TCR/TSC/FC. Den viktigaste fördelen med att använda TSC-gren(ar) är att minska förlusterna (genom minskning av filterstorleken). Mekaniskt kopplade bankar kan inkluderas såväl på HV- som LV-sidan av SVC-transformatorn för att öka det totala reaktiva effektstödet utanför det dynamiska området.  ABB:s SVC-styrsystem kan användas för att styra nya eller befintliga externa shuntbankar.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Referenser

Mer information

Webbflöden