Global site

Service

Pidämme huolen omaisuudestasi

Tuotannon koneiden ja laitteiden käyttövarmuus ja turvallisuus sekä kustannus- ja tuotantotehokkuus ovat tärkeitä niin prosessiteollisuudessa, kappaletavaratuotannossa kuin vaikkapa risteilijäaluksessa.

Kunnossapidon mittareita ovat tyypillisesti tuotannon käytettävyys ja kunnossapidon kustannukset. ABB auttaa asiakkaita onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelukokonaisuuksista löytyvät sekä perinteiset että digitaaliset palvelut joka tarpeeseen.

Nopean vasteajan palvelut varaosista erilaisiin vasteaika- ja etäpalveluihin ovat tärkeitä yritykselle, joka omin tai ulkoistetuin voimin pitää itse huolta omasta kunnossapidostaan.

Elinkaaren ylläpitoa tukevia palveluita elinkaarikartoituksista ennakkohuoltoihin ja uusinta- sekä modernisointipalveluihin tarvitaan useimmissa yrityksissä.

Tuotanto- ja energiatehokkuuden kehittäminen on kunnossapidon ja tuotannon yhteinen jokapäiväinen haaste. ABB tunnistaa kehityskohteet kartoitusten ja analysointien avulla sekä auttaa etsimään toimivat ratkaisut.

Tuottavuuden parantamista tukevat uusinta-, päivitys- tai erilaiset tuotannon optimointiin liittyvät palvelut tilanteissa, joissa olemassa olevan tuotantolaitteiston volyymiä nostetaan kustannustehokkaasti ja investointeja minimoiden.

ABB:llä on Service-ammattilaisia yli 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea yhteensä noin 1 000, globaalisti yli 21 000.  Palveluverkostomme on yksi Suomen laajimmista, ja koulutetut ammattilaisemme huolehtivat, että ABB-laitteet ja -järjestelmät palvelevat asiakkaita luotettavasti ja turvallisesti kaikissa tilanteissa.