Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Tekoäly tehtaan päätöksenteon tueksi

ABB:n kytkintehdas Vaasassa on malliesimerkki tulevaisuuden tehtaasta, jossa on jo vuosia panostettu toiminnan automatisointiin ja digitalisointiin.  Nyt tehtaalla tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä päätöksenteon tukena.

Suomen ABB:n kytkintehdas Vaasassa on yksi ABB:n automatisoiduimpia tehtaita. Tehtaalla valmistetaan noin kolme miljoonaa kytkintä vuosittain ja erilaisia tuotevariantteja on noin 20 000. Ensimmäinen robotti tuli tehtaalle vuonna 1990, ja tällä hetkellä tehtaalla työskentelee 24 robottia yhdessä ihmisten kanssa. 

Automaation ja digitalisaation voimalla
Kytkintehtaalla prosessit ovat reaaliaikaisia ja kokoonpano pitkälti automatisoitu. Automaatio ulottuu koko tilaus-toimitus -ketjuun: automaattiseen tilausjärjestelmään ja varastonhallintaan, kokoonpanoon, logistiikan toimintoihin ja robotin ohjaukseen. Yli puolet tuotannon tiimeistä toimii integroidun tuotannonohjausjärjestelmän ohjauksessa. 

Robotit ja ihmiset rinta rinnan
Kytkintehtaalla työskentelee kaikkiaan 24 robottia turvallisesti yhdessä ihmisten kanssa. ABB hyödyntää tehtaalla yhtiön uusinta robottiteknologiaa, ja yövuorossa robotit toimivat lähes täysin itsenäisesti.

Tuottavuus kasvaa 10 % vuosittain
Panostukset automaatioon ja digitalisaatioon ovat edellytys menestymiselle globaalissa kilpailussa.  Pitkäjänteinen kehitystyö on parantanut tehtaan tuottavuutta 10 % vuosittain jo kymmenen vuoden ajan. Myös toimitusvarmuus on parantunut, sairaspoissaolot vähentyneet ja työtyytyväisyys kohentunut. 

Tekoäly tueksi päätöksentekoon
Parhaillaan tehtaalla tutkitaan tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia päätöksenteon tukena. Tutkimusta tehdään osana suomalaisen valmistavan teollisuuden Reboot IoT Factory -hanketta, jossa kytkintehdas toimii yhtenä innovaatioalustoista. Tuotannon uudelleenjärjestelyjä vaativissa tilanteissa, kuten laitevian tai kysyntäpiikin sattuessa, apua päätöksentekoon haetaan tekoälystä ja datan hyödyntämisestä. Tehtaan tuotantolinjoista jo pitkään kerätty data muodostaa tietopankin, jonka päälle uusia ratkaisuja lähdetään rakentamaan.  

Tulevaisuuden työssä jo nyt
Sen lisäksi, että toiminnan automaatio ja digitalisointi kehittävät liiketoiminnan kilpailukykyä, hyötyvät siitä myös työntekijät. Kytkintehtaalla aiemmin kokoonpanotehtävissä toimineita henkilöitä on koulutettu uusiin tehtäviin, muun muassa robotin ohjaukseen ja valvontaan. Parantunut työtyytyväisyys ja vähentyneet sairaspoissaolot todistavat myös henkilöstön hyötyneen muutoksesta. Reboot IoT Factory -hankkeessa tavoitteena on työtyytyväisyyden parantaminen edelleen muun muassa työnkiertoa kehittämällä ja näin vähentämällä työn kuormittavuutta. Hankkeessa hyödynnetään myös lisättyä todellisuutta osaamisen kasvattamisessa sekä tekoälyn mahdollistamaa reaaliaikaista palautetta ja pelillistämistä oman suorituskyvyn ja kehittymisen seurantaan ja työmotivaation kasvattamiseen.

Automatisoinnin ja digitalisoinnin hyödyt:

• Parantunut toimitusvarmuus, kannattavuus ja henkilöstötyytyväisyys
• Tuotteiden mediaaniläpimenoajan puolittuminen
• Parempi laatu: laatupoikkeamien määrän puolittuminen
• Vähemmän sairaspoissaoloja
• Vuosittainen tuottavuuden kasvu keskimäärin 10 % viimeisten 10 vuoden aikanaTutustu myös näihin: