Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ABB Talent

Väylä tulevaisuuteen

Meillä ABB:llä opiskelijat ovat tärkeässä roolissa, ja teemme pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa varmistaaksemme, että meille löytyy nyt ja tulevaisuudessa parhaimmat osaajat ja säilytämme paikkamme maailmanluokan teknologiayrityksenä.


ABB Talent on kaksivuotinen, erityisesti tekniikan ja IT-alan maisterivaiheen opiskelijoille suunnattu ohjelma, joka antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen ammatilliseen kehittymiseen jo opintojen aikana.

ABB Talent -ohjelma sisältää varman kesätyöpaikan ABB:llä mielenkiintoisissa tehtävissä kahtena kesänä peräkkäin sekä useita työelämätaitoja kehittäviä ja teknologia-alan tuntemusta lisääviä koulutuksia ja projekteja. Lisäksi jokainen ABB Talentti saa oman työelämän mentorin ohjelman ajaksi.

Ilmoittelemme seuraavan haun ajankohdasta näillä sivuilla, pysythän kuulolla!
 
Tutustu alta ABB Talent -ohjelmassa mukana olleiden kokemuksiin:

Aloita tehtävien haku nyt!

Valitse ammatillisen kiinnostuksen kohteet ja sijainti


Mahdollisuus tutustua kansainvälisen yrityksen toimintaan innosti Antin hakemaan Talent-ohjelmaan

Antti


25-vuotias Antti opiskelee Oulun yliopistossa elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, pääaineena elektroniikan suunnittelu. Valmistuminen tapahtuu syksyllä 2019.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent-ohjelmasta?


Hain ABB Talent -ohjelmaan, koska se vaikutti hyvältä mahdollisuudelta päästä tutustumaan suuren ja kansainvälisen yrityksen toimintaan. Lisäksi koin, että oma koulutustaustani sopi hakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin. Myös varma kesätyöpaikka houkutteli osallistumaan ohjelmaan.    

Millaisia töitä olet tähän mennessä päässyt ABB:llä tekemään?


Ohjelman aikana olen päässyt työskentelemään monissa erilaisissa työtehtävissä ABB:llä. Aloitin kesätyöni tuotannon tehtävissä moottoritehtaalla Vaasassa, jossa kasasin sähkömoottoreita. Etenin siitä toimihenkilöksi samaisen moottoritehtaan post-order-tuotetukeen seuraavaksi kesäksi. Siirryin tämän jälkeen Helsinkiin Smart Sensor -tiimiin, joka keskittyy sähkömoottoreiden kunnonvalvontaan ja sen kehittämiseen. Tähän tiimiin tein myös diplomityöni. Töiden ohessa pääsin myös osallistumaan ohjelman puitteissa muun muassa tehdasvierailuille Ruotsiin ja Viroon sekä useisiin koulutuksiin Helsingissä.   

Miltä työurasi jatko näyttää?


Valmistumisen jälkeen jatkan työskentelyä ABB:llä eräässä digitalisaatioprojektissa. Olen todella iloinen ja innoissani tästä mahdollisuudesta. 

Vastasiko Talent- ohjelma odotuksiasi?  


Sain ohjelmasta laajan ja kattavan työkokemuksen ABB:llä useissa erilaisissa rooleissa, mikä oli juuri se, mitä lähdinkin tästä ohjelmasta hakemaan. Lisäksi pääsin osallistumaan useisiin mielenkiintoisiin koulutuksiin ohjelman aikana, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Koulutuksissa harjoiteltiin muun muassa yrityksen johtamista ja kehitettiin esiintymistaitoja. 

Suosittelisitko Talent-ohjelmaan hakeutumista?


Suosittelen hakemaan ohjelmaan mukaan, sillä se tarjoaa mahdollisuuden nähdä työelämästä puolia, joita ei normaalissa kesätyössä pääse näkemään. Laaja työkokemus kansainvälisessä yrityksessä on myös hyvä lisä CV:hen. 

Eetun mielestä parasta Talent-ohjelmassa oli tutustuminen uusiin ihmisiin

Eetu


26-vuotias Eetu valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2018. Opintojen pääaiheena oli sähkötekniikka/sähköverkot- ja markkinat.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent- ohjelmasta? 

   
Kuulin Talent-ohjelmasta kiltamme sähköpostilistan kautta ja kiinnostuin mahdollisuudesta kesätöihin, erilaisiin koulutuksiin ja henkilökohtaiseen mentoriin. Hain ABB:n nettisivuilta lisää tietoa ohjelmasta ja päätin hakea mukaan.  
  

Millaisia töitä pääsit tekemään ohjelman aikana?   

  
Työskentelin Grid Integration -yksikön projektinhallintatiimissä Vaasassa. Yksikkömme toimittaa sähköasemaprojekteja niin koti- kuin ulkomaisillekin markkinoille. Olen päässyt avustamaan sähköasemaprojektien projektipäälliköitä hyvin erilaisissa tehtävissä muun muassa erilaisten turvallisuusdokumenttien laatimisessa ja hankinta-aloitteiden tekemisessä. Sain myös tuurata projektipäälliköitä heidän kesälomiensa aikana.  
  
Ohjelman loppuvaiheessa pääsin syvemmälle mukaan projekteihin ja sitä myöten vaikuttamaan projektin koko elinkaaren aikana tärkeisiin projektinhallinnan osa-alueisiin, kuten sopimusten hallintaan, asiakaskommunikaatioon- ja tyytyväisyyteen sekä projektin kustannusten ja laskutusten hallintaan ja ennustamiseen. Työskentelin myös muun muassa turvallisuusasioiden, projektitiimin johtamisen ja muutosten hallinnan parissa.   
  

Miltä työurasi jatko näyttää?   

  
Olen nyt työskennellyt projektipäällikkönä Grid Integration- yksikössä hieman yli vuoden verran. Talent- ohjelman päättymisen jälkeen olenkin iloinen saadessani johtaa sähköasemaprojekteja. Työn parissa olen oppinut paljon työn johtamisen lisäksi teknisistä yksityiskohdista sekä järjestelmärajapinnoista. Tämän tiedon omaksuminen on ollut hyödyllistä ja on auttanut näkemään projektien kokonaiskuvaa - mikä edelleen auttaa esimerkiksi projektien toteuttamiseen liittyvien riskien arvioinnissa.   

Tulevaisuudessa haluaisin mahdollisesti työskennellä myös toisessa funktiossa, esimerkiksi myynnin parissa, kehittääkseni ymmärrystäni projektin toimeenpanoa edeltävistä vaiheista. Koen, että se auttaa kehittämään ymmärrystä siitä, miten asiakkaat ja muut sidosryhmät vaikuttavat ja liittyvät meidän ydintoimintaan.

Vastasiko Talent- ohjelma odotuksiasi?   

  
Ohjelma vastasi odotuksiani, sillä kuten markkinoinnissakin luvattiin, sain mahdollisuuden työskennellä haastavassa ympäristössä sekä kehittää ja myös näyttää omat kykyni kesätöiden muodossa. Myös kesätöiden ulkopuolella pääsin tapaamaan ja verkostoitumaan useiden henkilöiden kanssa ohjelman aikana. Ohjelman lopuksi minulle tarjottiin työtä, johon kuuluvia tehtäviä olin päässyt jo harjoittamaan. Lisäksi pääsin tekemään graduni mielenkiintoisesta aiheesta – digitaalisista sähköasemista. 
  

Mikä on ollut parasta Talent- ohjelmassa?

    
Talent- ohjelmassa parasta oli tutustua muihin talentteihin, jotka työskentelivät ABB:n eri yksiköissä, sekä eri alojen ammattilaisiin erilaisissa tapaamisissa, koulutuksissa ja yksikkövierailuissa.   

  
Suosittelisitko Talent- ohjelmaan hakeutumista? 

   
Suosittelen ehdottomasti Talent- ohjelmaan hakeutumista, sillä se on mahtava mahdollisuus päästä työskentelemään ympäristössä, jossa pääset harjaantumaan ammattilaiseksi valitsemallasi alalla. ABB on suuri globaali yritys, jolla on tarjota paljon erilaisia mahdollisuuksia sijainnin ja työmahdollisuuksien osalta.   

Tiia kiinnostui henkilökohtaisesta kehittämisohjelmasta

Tiia


26-vuotias Tiia on valmistunut keväällä 2019 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Pääaineena Tiialla oli tuotantotalous.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent-ohjelmasta? 


Tuttava vinkkasi hausta ja kansainvälinen yritys vaikutti mielenkiintoiselta mahdollisuudelta. Talent-ohjelma tarjosi myös varman kesätyöpaikan ohjelman ajaksi ja mielenkiintoisen henkilökohtaisen kehittämisohjelman.

Millaisia töitä pääsit tekemään ohjelman aikana?   


Ensimmäisenä kesänä pääsin tekemään monipuolisia avustavia tehtäviä Suomen ABB:n kotimaan myynnin markkinointiin liittyen. Toisena kesänä siirryin globaalille puolelle digituotteiden tuotetuen ja Salesforce-ohjelmiston kehittämisprojektien pariin. Myöhemmin työ jatkui diplomityönä, jossa selvitettiin teknisen asiakastuen vastuita eri organisaatiotasoilla.

Miltä työurasi jatko näyttää?   


Työurani jatkui vakituisella työsuhteella yksikössä, johon tein diplomityöni. Suuri organisaatio antaa mahdollisuudet kehittyä ja kokea vielä paljon. 

Vastasiko Talent-ohjelma odotuksiasi?   


Ohjelmassa arvioitiin ja tuettiin kehitystämme aktiivisemmin kuin olin odottanut. Lisäksi ohjelmaan kuului
monipuolista toimintaa ja koulutuksia sekä tukea tulevaisuuden urasuunnittelussa. Nämä kaikki mahdollistivat vakituisen työn löytymisen ABB:llä ja ovat hyödyllisiä myös tulevaisuudessa.

Mikä on ollut parasta Talent-ohjelmassa?  


Talent-ryhmä oli tiivis porukka tukihenkilöineen, joiden kanssa olemme vapaa-ajallakin järjestäneet yhteisiä tapaamisia ja käyneet myöskin esimerkiksi Sveitsissä ja Dubaissa. Bonuksena kesätyöpaikka oli aina ajoissa selvillä, joten keväisin ei ollut siitä stressiä ja pystyi keskittymään muuhun.

Suosittelisitko Talent-ohjelmaan hakeutumista?   


Ehdottomasti kaikille itsensä kehittämisestä ja alasta kiinnostuneille. Vaatii omatoimisuutta ja rohkeutta ottaa haasteita vastaan. Toki tarvittaessa aina saa tukea ABB:n yksiköiltä ja vertaistukea Talent-ryhmäläisiltä. Täällä pääsee jatkuvasti näkemään ja kokemaan uutta, suuri organisaatio mahdollistaa omien kiinnostuksenkohteiden ja vahvuuksien löytämisen.

Oma mentori

Jokainen ABB Talent -ohjelmaan valittu henkilö saa oman mentorin, jonka kanssa pidetään yhteyttä ja tavataan säännöllisesti ohjelman aikana. Mentorit toimivat keskustelukumppaneina niin työtehtäviin kuin omaan uraankin liittyvissä kysymyksissä. Juuri mentorin kokemus työelämästä ja apu esimerkiksi kontaktien luomisessa on koettu mentoroinnin parhaimmaksi anniksi.

Mentoreille Talent-ohjelma tarjoaa vaihtelua työarkeen. ”Mentori auttaa aktoria yhdistämään koulutiedon ja työkokemuksen”, mentorina toiminut Maarit kuvaa mentorin roolia. ”Olen taustatukija, joka ohjaa oikeaan paikkaan ja pehmentää laskeutumista ABB-maailmaan.”

Tutustu talentteihin

Lue lisää