Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ABB Talent

Väylä tulevaisuuteen


ABB Talent- Väylä tulevaisuuteen

 

ABB Talent on kaksivuotinen, erityisesti tekniikan ja IT-alan maisterivaiheen opiskelijoille suunnattu ohjelma, joka antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen ammatilliseen kehittymiseen jo opintojen aikana.

ABB Talent -ohjelma sisältää varman kesätyöpaikan ABB:llä mielenkiintoisissa tehtävissä kahtena kesänä peräkkäin sekä useita työelämätaitoja kehittäviä ja teknologia-alan tuntemusta lisääviä koulutuksia. Lisäksi jokainen ohjelmassa mukana oleva saa oman työelämän mentorin ohjelman ajaksi.

Hae mukaan keväällä 2021 alkavaan Talent-ohjelmaan 1.11.2020 mennessä täältä!
 
Tutustu alta ABB Talent -ohjelmassa mukana olleiden kokemuksiin:

Aloita tehtävien haku nyt!

Valitse ammatillisen kiinnostuksen kohteet ja sijainti


Mahdollisuus tutustua kansainvälisen yrityksen toimintaan innosti Antin hakemaan Talent-ohjelmaan

Vuonna 2019 Oulun yliopistosta valmistunut Antti opiskeli elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, pääaineena elektroniikan suunnittelu. ABB Talent-ohjelmassa hän aloitti vuonna 2016.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent-ohjelmasta?


Hain ABB Talent -ohjelmaan, koska se vaikutti hyvältä mahdollisuudelta päästä tutustumaan suuren ja kansainvälisen yrityksen toimintaan. Lisäksi koin, että oma koulutustaustani sopi hakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin. Myös varma kesätyöpaikka houkutteli osallistumaan ohjelmaan.    

Millaisia töitä olet tähän mennessä päässyt ABB:llä tekemään?


Ohjelman aikana olen päässyt työskentelemään monissa erilaisissa työtehtävissä ABB:llä. Aloitin kesätyöni tuotannon tehtävissä moottoritehtaalla Vaasassa, jossa kasasin sähkömoottoreita. Etenin siitä toimihenkilöksi samaisen moottoritehtaan post-order-tuotetukeen seuraavaksi kesäksi. Siirryin tämän jälkeen Helsinkiin Smart Sensor -tiimiin, joka keskittyy sähkömoottoreiden kunnonvalvontaan ja sen kehittämiseen. Tähän tiimiin tein myös diplomityöni. Töiden ohessa pääsin myös osallistumaan ohjelman puitteissa muun muassa tehdasvierailuille Ruotsiin ja Viroon sekä useisiin koulutuksiin Helsingissä.   

Miltä työurasi jatko näyttää?


Valmistumisen jälkeen jatkan työskentelyä ABB:llä eräässä digitalisaatioprojektissa. Olen todella iloinen ja innoissani tästä mahdollisuudesta. 

Vastasiko Talent- ohjelma odotuksiasi?  


Sain ohjelmasta laajan ja kattavan työkokemuksen ABB:llä useissa erilaisissa rooleissa, mikä oli juuri se, mitä lähdinkin tästä ohjelmasta hakemaan. Lisäksi pääsin osallistumaan useisiin mielenkiintoisiin koulutuksiin ohjelman aikana, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Koulutuksissa harjoiteltiin muun muassa yrityksen johtamista ja kehitettiin esiintymistaitoja. 

Suosittelisitko Talent-ohjelmaan hakeutumista?


Suosittelen hakemaan ohjelmaan mukaan, sillä se tarjoaa mahdollisuuden nähdä työelämästä puolia, joita ei normaalissa kesätyössä pääse näkemään. Laaja työkokemus kansainvälisessä yrityksessä on myös hyvä lisä CV:hen. 

Eetun mielestä parasta Talent-ohjelmassa oli tutustuminen uusiin ihmisiin

Eetu valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2018. Opintojen pääaiheena oli sähkötekniikka/sähköverkot- ja markkinat. Talent-ohjelmassa Eetu aloitti vuonna 2016.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent- ohjelmasta? 

Kuulin Talent-ohjelmasta kiltamme sähköpostilistan kautta ja kiinnostuin mahdollisuudesta kesätöihin, erilaisiin koulutuksiin ja henkilökohtaiseen mentoriin. Hain ABB:n nettisivuilta lisää tietoa ohjelmasta ja päätin hakea mukaan.  
  

Millaisia töitä pääsit tekemään ohjelman aikana?   

  
Työskentelin Grid Integration -yksikön projektinhallintatiimissä Vaasassa. Yksikkömme toimittaa sähköasemaprojekteja niin koti- kuin ulkomaisillekin markkinoille. Olen päässyt avustamaan sähköasemaprojektien projektipäälliköitä hyvin erilaisissa tehtävissä muun muassa erilaisten turvallisuusdokumenttien laatimisessa ja hankinta-aloitteiden tekemisessä. Sain myös tuurata projektipäälliköitä heidän kesälomiensa aikana.  
  
Ohjelman loppuvaiheessa pääsin syvemmälle mukaan projekteihin ja sitä myöten vaikuttamaan projektin koko elinkaaren aikana tärkeisiin projektinhallinnan osa-alueisiin, kuten sopimusten hallintaan, asiakaskommunikaatioon- ja tyytyväisyyteen sekä projektin kustannusten ja laskutusten hallintaan ja ennustamiseen. Työskentelin myös muun muassa turvallisuusasioiden, projektitiimin johtamisen ja muutosten hallinnan parissa.   
  

Miltä työurasi jatko näyttää?   

  
Olen nyt työskennellyt projektipäällikkönä Grid Integration- yksikössä hieman yli vuoden verran. Talent- ohjelman päättymisen jälkeen olenkin iloinen saadessani johtaa sähköasemaprojekteja. Työn parissa olen oppinut paljon työn johtamisen lisäksi teknisistä yksityiskohdista sekä järjestelmärajapinnoista. Tämän tiedon omaksuminen on ollut hyödyllistä ja on auttanut näkemään projektien kokonaiskuvaa - mikä edelleen auttaa esimerkiksi projektien toteuttamiseen liittyvien riskien arvioinnissa.   

Tulevaisuudessa haluaisin mahdollisesti työskennellä myös toisessa funktiossa, esimerkiksi myynnin parissa, kehittääkseni ymmärrystäni projektin toimeenpanoa edeltävistä vaiheista. Koen, että se auttaa kehittämään ymmärrystä siitä, miten asiakkaat ja muut sidosryhmät vaikuttavat ja liittyvät meidän ydintoimintaan.

Vastasiko Talent- ohjelma odotuksiasi?   

  
Ohjelma vastasi odotuksiani, sillä kuten markkinoinnissakin luvattiin, sain mahdollisuuden työskennellä haastavassa ympäristössä sekä kehittää ja myös näyttää omat kykyni kesätöiden muodossa. Myös kesätöiden ulkopuolella pääsin tapaamaan ja verkostoitumaan useiden henkilöiden kanssa ohjelman aikana. Ohjelman lopuksi minulle tarjottiin työtä, johon kuuluvia tehtäviä olin päässyt jo harjoittamaan. Lisäksi pääsin tekemään graduni mielenkiintoisesta aiheesta – digitaalisista sähköasemista. 
  

Mikä on ollut parasta Talent- ohjelmassa?

    
Talent- ohjelmassa parasta oli tutustua muihin talentteihin, jotka työskentelivät ABB:n eri yksiköissä, sekä eri alojen ammattilaisiin erilaisissa tapaamisissa, koulutuksissa ja yksikkövierailuissa.  

  
Suosittelisitko Talent- ohjelmaan hakeutumista? 

   
Suosittelen ehdottomasti Talent- ohjelmaan hakeutumista, sillä se on mahtava mahdollisuus päästä työskentelemään ympäristössä, jossa pääset harjaantumaan ammattilaiseksi valitsemallasi alalla. ABB on suuri globaali yritys, jolla on tarjota paljon erilaisia mahdollisuuksia sijainnin ja työmahdollisuuksien osalta.   

Milena kiinnostui mahdollisuudesta kehittää työelämätaitoja

Milena opiskelee tuotantotaloutta Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa ja aloitti ABB Talent-ohjelmassa vuonna 2020. 

 

Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent-ohjelmasta? 

Minua kiinnosti hakiessani ABB yrityksenä ja sen tarjoamat eri harjoittelumahdollisuudet. Talent-ohjelmaan hain, koska opintoni ja taitoni tuntuivat vastaavan ohjelman ilmoitusta. Lisäksi halusin kehittää itseäni työelämässä.


Millaisia töitä olet päässyt tekemään ohjelman aikana? 

Kesällä työskentelin Helsingissä Motion-liiketoiminta-alueen Motors and Generators Servicessä, Collaborative Operation Centerissä. Työtehtäviini kuului pääasiassa toisen tason tuotetuki, ja olen myös ollut mukana kehittämässä prosessitehokkuutta ja asiakaskokemusta. Lisäksi hoidin raportointia ja datan käsittelyä. Jatkan syksyllä samassa työtehtävässä osa-aikaisena opintojen ohella.


Onko Talent-ohjelma vastannut odotuksiasi?   

Monien koulutuksien, mentoroinnin ja verkostoitumisen myötä olen päässyt kehittämään itseäni ja omaa osaamistani todella paljon jo ensimmäisen kesän aikana. Olen myös saanut tukea omien kiinnostuskohteiden löytämisessä ja vahvuuksien hyödyntämisessä.


Mikä on ollut parasta Talent-ohjelmassa?  

Parasta on ollut tutustua muihin ohjelmassa mukana oleviin talentteihin ja heiltä saatu tuki. ABB:n eri liiketoiminta-alueisiin on ollut erityisen kiinnostavaa tutustua talenttien, koulutuksien ja mentorin avulla.


Suosittelisitko Talent-ohjelmaan hakeutumista?  

Kyllä. Talent-ohjelma on ensinnäkin loistava tapa kehittää ja haastaa itseään sekä verkostoitua kansainvälisessä yrityksessä. Tietenkin myös kahden kesätyön varmistaminen vähentää kesätyöhakujen stressiä ja pystyy keskittymään paremmin opiskeluihin.  


Olli suosittelee ohjelmaan hakeutumista

Olli, Vaasan yliopisto, Automaatiotekniikka 


Mikä sai sinut kiinnostumaan Talent-ohjelmasta?   

Kuulin ABB:n Talent-ohjelmasta yliopistolla järjestetyillä Matching-messuilla. Yksi iso syy kiinnostuksen heräämiseen oli ohjelman tarjoama jatkuvuus ja sitä kautta pitkäjänteisempi työkokemuksen kartuttaminen. 

Millaisia töitä olet päässyt tekemään ohjelman aikana?     

Olen päässyt itse rakentamaan tuotannon raportointijärjestelmän käytännössä tyhjästä. Minulla oli vapaat kädet toteutukseen, ja se motivoikin paljon. On ollut hienoa huomata, että työstäni on selkeästi näkyvää hyötyä yksikössä ja tekemistä riittää kesän jäljiltä edelleen.

Onko Talent-ohjelma vastannut odotuksiasi?   

Ohjelma on vastannut odotuksiani ja tarjonnut mielenkiintoisia työtehtäviä. Mentorointi on ollut myös iso plussa ja koen, että keskustelut ovat auttaneet tulevaisuutta ajatellen. Ohjelman aikana järjestetyt koulutukset ovat tarjonneet hyviä eväitä työelämään.

 

Mikä on ollut parasta Talent-ohjelmassa? 

Vastuun saaminen omasta projektista on ollut yksi asia, josta olen nauttinut. Parasta on kuitenkin ollut meidän Talent-porukkamme, johon kuuluu huikeita tyyppejä. Pääsin kesän aikana tutustumaan heihin kunnolla, ja ryhmän sisällä on vahva tiimihenki. 

Suosittelisitko Talent-ohjelmaan hakeutumista?   

Suosittelen todellakin ohjelmaan hakeutumista! Sen tarjoamat edut ovat paljon moni-ulotteisempia kuin perinteisen kesätyön. Itse pidän ohjelmaa tietynlaisena työelämän kiihdytyskaistana. 
 

Oma mentori

Jokainen ABB Talent -ohjelmaan valittu henkilö saa oman mentorin, jonka kanssa pidetään yhteyttä ja tavataan säännöllisesti ohjelman aikana. Mentorit toimivat keskustelukumppaneina niin työtehtäviin kuin omaan uraankin liittyvissä kysymyksissä. Juuri mentorin kokemus työelämästä ja apu esimerkiksi kontaktien luomisessa on koettu mentoroinnin parhaimmaksi anniksi.

Mentoreille Talent-ohjelma tarjoaa vaihtelua työarkeen. ”Mentori auttaa aktoria yhdistämään koulutiedon ja työkokemuksen”, mentorina toiminut Maarit kuvaa mentorin roolia. ”Olen taustatukija, joka ohjaa oikeaan paikkaan ja pehmentää laskeutumista ABB-maailmaan.”

Tutustu talentteihin

Lue lisää