ABB:n sähkönsiirtoteknologia: Ratkaisu kaukana sijaitsevan voimantuotannonhaasteeseen.

UHVDC transmission technology

Koska kaupunki- ja asutuskeskukset ovat yhä kauempana energianlähteistä, meidän on löydettävä uusia tapoja siirtää energiaa tehokkaasti sieltä, missä sitä on saatavilla, sinne, missä sitä tarvitaan. ABB suurjännitteisen tasavirtatekniikan edelläkävijänä mahdollistaa suurten energiamäärien siirron pitkien etäisyyksien päähän pienin häviöin. 

Tänä päivänä ABB:n teknologia mahdollistaa UHVDC-linkin (ultrajännitteinen tasavirta) avulla sähkön siirron kaukana sijaitsevista uusiutuvista energialähteistä ja puhtaammista sekä tehokkaammista voimalaitoksista yhä pidempien matkojen päässä sijaitseviin kohteisiin. Tämä vähentää myös tarvetta kehittää hiilen, öljyn tai kaasun kuljetukseen vaadittavaa infrastruktuuria. 

Lisäämällä sähköverkon kapasiteettia ja tehoa pystymme liittämään asutusalueet vakaisiin ja luotettaviin energiajärjestelmiin ja suojelemaan samalla ympäristöä. Integroimalla sähköverkot teolliseen internetiin tehtailla ja laitoksilla on mahdollisuus parantaa energiainfrastruktuuriensa tehoa. 

Katso kuinka ABB parantaa sähköverkkojen luotettavuutta digitaalisilla ratkaisuilla. ABB Ability™ → See more