Ακεραιότητα - video

«Δεν έχει να κάνει με υπακοή σε κανόνες αλλά με την πεποίθηση ότι εργαζόμαστε και λειτουργούμε με ακεραιότητα. Η ακεραιότητα σχετίζεται με τη γενικότερη συμπεριφορά μας»


 Hanna van der Put, Chief Integrity Officer
Select region / language