Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Tεχνολογίες ABB για τα ζωτικής σημασίας θέματα της εποχής μας

Το 2015 στο Παρίσι, οι ηγέτες του κόσμου κατέληξαν σε κρίσιμες συμφωνίες με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη. Η ΑΒΒ έχει ήδη συμβάλει στην επίτευξη ορισμένων από τους βασικούς στόχους της διάσκεψης για το κλίμα και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η επίτευξη των στόχων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη και γι’ αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα.

Οι παγκόσμιες αυτές συμφωνίες υπογραμμίζουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, παρέχοντας ταυτόχρονα μια σαφή ένδειξη για το μέλλον.

Στη διάσκεψη στο Παρίσι, κατέστησα σαφές ότι υπάρχουν τεχνολογίες και λύσεις που αποδεδειγμένα λειτουργούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για την περαιτέρω διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και οι δύο αυτές δράσεις συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Για την υποστήριξη αυτών των προσπαθειών χρειαζόμαστε ακόμη πιο ισχυρά και σταθερά πλαίσια λειτουργίας σε πολιτικό και κανονιστικό επίπεδο.

Η μεγαλύτερη συμβολή της ΑΒΒ στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ήταν και θα είναι μέσω των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών μας που αυξάνουν την παραγωγικότητα των πελατών μας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σαν παράδειγμα της συμβολής μας, σκεφτείτε τους ενεργειακά αποδοτικούς κινητήρες. Δεκάδες εκατομμύρια ηλεκτρικοί κινητήρες θέτουν σε λειτουργία μηχανές, ανεμιστήρες, συμπιεστές και αντλίες σε όλο τον κόσμο καταναλώνοντας περίπου το 28% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο όμως το 10% αυτών των κινητήρων είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστές στροφών που θα τους επέτρεπαν να μεταβάλλουν την ταχύτητά τους και να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αλλά και το κόστος. 

Οι ρυθμιστές ταχύτητας της ABB συμβάλλουν στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών κινητήρων της τάξης του 20%-50%, με σχετικά μικρό χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης. Οι ήδη εγκατεστημένοι ρυθμιστές της ABB παγκόσμια εξοικονομούν περίπου 490TWh ισχύς ετησίως, που  ισοδυναμεί με την κατανάλωση 120 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτά είναι τα εύκολα και απλά οφέλη με την διαθέσιμη σήμερα τεχνολογία: Σύμφωνα με μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν υποστηριχθεί η δημιουργία ενός παγκόσμιου αυστηρού προτύπου Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης που θα καλύπτει όλα τα προϊόντα, η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί έως και 9%. 

Η περσινή μας συνεργασία με την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών "Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους", όπου παρείχαμε συμβουλές για αποδοτικούς μετασχηματιστές διανομής και κινητήρες, αντικατοπτρίζει την επιθυμία μας για τη δημιουργία νέων προτύπων χαμηλότερων εκπομπών αερίων και υψηλότερης απόδοσης. 

Όσον αφορά στην παροχή ενέργειας, η ABB είναι παγκόσμιος ηγέτης στην υποστήριξη της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το μερίδιο συμμετοχής στην παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών αυξάνει συνεχώς και σε μερικές χώρες συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μείωσης των εκπομπών άνθρακα που έχουν τεθεί.

Η αύξηση όμως της ικανότητας παραγωγής της ηλιακής και αιολικής ενέργειας δεν αρκεί. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του δικτύου θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις στην τεχνολογία ενσωμάτωσης της πολύτιμης καθαρής ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών, αντιμετωπίζοντας όμως παράλληλα την «ασυνέχεια» της διάθεσης της από την Φύση.

Η ABB συνεχίζει να εξελίσσει την τεχνολογία μεταφοράς ενέργειας με Υψηλή Συνεχή Τάση, που δημιουργήσαμε πριν από 60 χρόνια, έτσι ώστε τεράστιες ποσότητες καθαρής ενέργειας που παράγεται από ηλιακές, αιολικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστες απώλειες. 

Η ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, αντικατοπτρίζεται σε παραγγελίες κλειδιά το 2015. Στην Κίνα, για παράδειγμα, έχουμε κερδίσει παραγγελίες για δύο συνδέσεις υπερυψηλής τάσης, ικανές να μεταφέρουν 8000 MW αιολικής και ηλιακής ενέργειας, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες 26 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην Ινδία επίσης, θα ενεργοποιηθεί η πρώτη φάση της ηλεκτρικής "υπερλεωφόρου", μεταφέροντας καθαρή υδροηλεκτρική ενέργεια από τα Ιμαλάια στην Άγρα, η οποία θα εξυπηρετεί περίπου 90 εκατομμύρια ανθρώπους.

Βλέπουμε επίσης ευκαιρίες για την εξάπλωση των "μικρο-δικτύων" χαμηλών εκπομπών άνθρακα, για τη μεταφορά καθαρής αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε απομονωμένες περιοχές, κυρίως στην Αφρική και στη Νότια Ασία, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό. Γνωρίζουμε από τα υφιστάμενα έργα μας πως οι λύσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αυξήσουν την οικονομική πρόοδο, να βελτιώσουν την υγεία και την παιδεία και να οδηγήσουν σε καλύτερη διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος. 

Η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών υποστηρίζει τόσο τους στόχους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Παρίσι, όσο και μερικά βασικά στοιχεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για παράδειγμα η ABB παρέχει λύσεις που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους (Στόχος 7). Οι λύσεις αυτές είναι τα πρωτοποριακά προϊόντα και συστήματα, που εστιάζουν στην ενεργειακή απόδοση, την ανανεώσιμη ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών.

«Εστιάζουμε μέσα από τις δραστηριότητές μας σε προσπάθειες για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε επίσης σε θέση να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ευπροσάρμοστων υποδομών, να προωθήσουμε τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνιση και να υιοθετήσουμε την καινοτομία.»

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εστιάζουμε μέσα από τις δραστηριότητές μας σε προσπάθειες για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής (Στόχος 13). Είμαστε επίσης σε θέση να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ευπροσάρμοστων υποδομών, να προωθήσουμε τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνιση και να υιοθετήσουμε την καινοτομία (Στόχος 9). Αυτό επίσης είναι μέρος των βασικών δραστηριοτήτων μας. Τα κοινωνικά μας προγράμματα, τα οποία εστιάζουν στην υγεία και την εκπαίδευση, υποστηρίζουν ήδη δύο από τους άλλους κύριους στόχους.

Οι συγκεκριμένες προσπάθειες επίσης αντικατοπτρίζουν τους στόχους βιωσιμότητάς μας που εισήχθησαν το 2014 σε πλήρη ευθυγράμμιση με την νέα στρατηγική του Ομίλου. Στοχεύουμε σε μεγαλύτερη απόδοση τόσο στη χρήση της ενέργειας όσο και των πόρων, μέσω των εταιρικών δραστηριοτήτων και των κοινωνικών προγραμμάτων που εφαρμόζουμε.

Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις σε διάφορα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης για τη βιωσιμότητα. Έχουμε επιτύχει τη συνεχόμενη βελτίωση σε θέματα υγείας και ασφάλειας μέσω συγκεκριμένης εκστρατείας ενημέρωσης της εταιρείας, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη αρκετά ικανοποιητικά. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη μηδενικών τραυματισμών ή θανάτων.

Αντιμετωπίζουμε κοινωνικές προκλήσεις, προσπαθούμε να προσελκύσουμε, να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε κορυφαίους ανθρώπους στο προσωπικό μας. Διασφαλίζουμε έτσι ότι οι δραστηριότητές μας ωφελούν και δεν μειώνουν την ευημερία των κοινοτήτων, καθώς και ότι προστατεύουν τους ανθρώπους μας και τα αγαθά τους σε έναν ευμετάβλητο και ασταθή κόσμο.

Η συνεργασία αποτελεί το κλειδί σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων: των μετόχων μας, των πελατών, των επενδυτών, των εκπροσώπων της κοινωνίας αλλά και των κυβερνήσεων, και φυσικά των εργαζομένων μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε. Οι επιχειρήσεις και τα προγράμματα βιωσιμότητας δεν ήταν ποτέ τόσο στενά δεμένα μεταξύ τους. Η επιτυχία του ενός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με του άλλο.

Μέσα στην ABB συχνά αναφέρομαι στην ανάγκη να εργαστούμε και να προχωρήσουμε μαζί. Οι διεθνείς συμφωνίες που επιτεύχθηκαν φέτος, μαζί με τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε σε όλο τον κόσμο, τονίζουν την ανάγκη για ευρύτερη, καινοτόμο σκέψη και συνεργασία, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες προκλήσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον μας.

Ulrich Spiesshofer
CEO