Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsprodukter

Produkter för 52 kV - 800 kV

Det växande energibehovet och den ökande oron över klimatförändringarna innebär stora omställningar i energilandskapet. Detta leder till utveckling av miljöanpassade, flexibla, sammankopplade och smartare elnät.

ABB är tekniskt ledande inom högspänningsprodukter. Vår breda produktportfölj är viktig för säker, tillförlitlig och effektiv transport av elektricitet och kopplar oss samman i en smartare värld och minimerar miljöpåverkan.

Vårt erbjudande består av ställverk i olika utföranden, brytare, frånskiljare, mättransformatorer, avledare /ventilavledare, kondensatorer och tillbehör. Våra servicetjänster ser till att du får ut mesta möjliga av dina produkter under hela deras livslängd.

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden