Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Linjeavledare PEXLINK

Skydd av högspänningsledningar för störningsfri kraftöverföring upp till 800kV

PEXLINK är ABB:s koncept med linjeavledare (LSA) för minimering av störningar på luftledningar som orsakas av oförutsedda yttre och inre överspänningar, till exempel åska. PEXLINK-konceptet bygger på ABB:s silikongummiisolerade PEXLIM-avledare, tillsammans med diverse ledningsutrustning och ett automatiskt frånskiljardon. Detta ger säker och robust prestanda som ökar ledningssäkerheten och ger tryggare elförsörjning

Användningsområden

  • Skydd av luftledningar 
  • Ökar ledningstillgängligheten 

Varför ABB?

  • Minimala underhållskostnader
  • Anpassningsbar mekanisk och elektrisk konstruktion
  • Enkel att installera
  • Välbeprövade PEXLIM-avledare
  • Automatiskt frånskiljardon

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden