Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Frånskiljare 72,5 kV - 550 kV

Frånskiljare med maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

ABB erbjuder ett brett sortiment av tillförlitliga och energieffektiva frånskiljare som uppfyller kraven för olika anläggningar och nätförhållanden.

Dessa frånskiljare finns från 72,5 kV till 550 kV och är konstruerade i enlighet med standarderna IEC 62271-102 och IEC 62271-1. Dessutom kan andra standarder och regler (till exempel IEEE, GOST och GB) uppfyllas efter behov.

Kvalitet av världsklass säkerställs genom heltäckande elektriska och mekaniska rutintester av polerna och manövermekanismen för varje frånskiljare. Ackrediterade testlaboratorier utför typtester på frånskiljarna i enlighet med de senaste bestämmelserna. 

Användningsområden

  • Isolering av kraftutrustning från nätet 
  • Brytning av mycket små strömmar eller när ingen större skillnad i spänning uppstår mellan kontakterna

Varför ABB?

  • Världsomspännande erfarenhet i olika typer av miljöer  
  • Hållbara mekaniska och elektriska prestanda 
  • Minimalt behov av service och högsta möjliga driftsäkerhet
  • Ständig produktutveckling för att säkerställa bästa möjliga tillförlitlighet och kvalitet

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden