Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Eko-effektivt gasisolerat ställverk med ny gasblandning som alternativ till SF6

Pilotteknik för hög -och mellanspänningsapplikationer

ABB har förbundit sig att utveckla miljöeffektiva produkter som minskar resursanvändning och effekterna på miljön under hela dess livscykel. Den vanligaste gas som används i hög- och mellanspänningsställverk är SF6-gas som har flera viktiga egenskaper. Men SF6 är en växthusgas och även om läckaget är mycket lågt kräver den en mycket noggrann hantering, särskilt när åldrande elkraftsanläggningar avvecklas.

Den fluoroketon-baserade alternativa gasblandningen till SF6 är en kemisk förening som utvecklats för ställverkstillämpningar av ABB i samarbete med 3M. Den har en dielektrisk prestanda liknande SF6 när den används i inomhus, men med mycket låg ”Global Warming Potential” (GWP) *. Den nya gasblandningen har också en adekvat prestanda vid strömavbrott men i detta avseende är SF6 överlägsen. Därför kommer den att först användas för tillämpningar med en nominell spänning upp till 170 kV där typiska kortslutningsströmmar är under 50 kA. Gasblandningen är icke-toxisk och icke brännbar.

Tillämpningar

  • Piloter kan för närvarande genomföras där lägre miljöpåverkan är ett kriterium och för tillämpningar med en nominell spänning upp till 170 kV och kortslutningsströmmar är under 50 kA

Varför ABB?

  • ABB är pionjär inom GIS-teknik med 50 års dokumenterad erfarenhet
  • Omfattande servicenätverk
  • Världsledande genom kontinuerlig forskning och utveckling (FoU)
  • GWP för den nya gasblandningen är nästan 100 procent lägre än GWP för SF6
  • Förfaranden för SF6 såsom inventering, särskilda krav vid fyllning av gashanteringssystem och avveckling av utrustning kommer att undvikas
  • Besparingar kan göras i SF6-relaterade skatter som är tillämpliga i vissa länder
  • Den nya gasblandningen är den hittills enda tillgängliga som har typtestats enligt IEC-standarder som uppfyller prestationskriterier och har en GWP ≤1
  • Betydande sänkning av koldioxidutsläppen under utrustningens livslängd. Till exempel kan, vid utbyggnad av högspännings-GIS med miljöeffektiva gasblandning, koldioxid (CO2)-utsläppen sänkas med upp till 50 procent genom hela livscykeln av utrustningen. (CO2-utsläpp består av cirka 50 procent från råvaror, tillverkning och värmeförluster, och 50 procent från SF6-utsläpp baserad på en 30-årig livslängd)

* GWP (Global Warming Potential) är en faktor som talar om hur mycket ett utsläpp av en växthusgas bidrar till den globala uppvärmningen jämfört med samma utsläpp av koldioxid.

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

Eko-effektivt gasisolerat ställverk (GIS) ZX2 (eko-effektiv version) GLK-14
Märkspänning [kV] 24 170
Driftspänning [kV] 22 150
Märkfrekvens [Hz] 50 50
Märkisolationsspänning [kV] 50 325/375
Märkstötspänning [kV] 125 750/860
Märkström - samlingsskena [A] 2 000
Märkström - utgående fack [A] 1 250
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 25 40
​Nominell kortström [kA] 63 100
Installation ​inomhus ​inomhus

Mer information

Relaterade erbjudanden