Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerade ställverk (GIS) för digitala kontrollanläggningar

Avancerade funktioner som möjliggör digitala anläggningar

ABB:s gasisolerade ställverk kan utrustas med funktioner för kontroll, skydd och kommunikation för att enkelt kunna integreras enligt IEC 61850 i stationsautomationen.

Vid anslutning till processbussen enligt IEC 61850-9-2 används icke-konventionella mättransformatorer (NCIT:er) ELK-CP14 och ELK-CP3 för GIS med enheter som samlar upp samplade mätvärden som används för skydd och mätning. Alternativt kan enheten SAM600 anslutas till det gasisolerade ställverkets konventionella ström- eller spänningstransformatorer.

ABB:s Relion®-serie används för skydd, kontroll, mätning och övervakning. SF6 -densitet i ställverket övervakas med en övervakningsenhet (MSM) medan SwitchsyncTM  PWC600 övervakar och styr när brytning skall ske i brytaren. Övervakning av brytare och gasdensiteten kan dessutom ske via webbservrar. Alla dessa funktioner utnyttjar IEC 61850 -kommunikationsprotokoll på process- och stationsbussen. 

I vår C-märkta GIS-produktlinje integreras digital övervakning, mätning, kontroll och skydd som baseras på IEC 61850 i det lokala kontrollskåpet (LCC) tillhörande respektive GIS-fack. ABB Relion-serien för skydds- och kontroll IED:er gör det möjligt att flexibelt kombinera kontroll och funktionalitet i en och samma enhet. 

Tillämpning

  • Kontroll, skydd och övervakning för digitala elkraftsanläggningar

Varför ABB?

  • ABB är föregångaren inom GIS-tekniken med 50 års beprövad erfarenhet
  • Över 300 ELK-CP NCIT:er från ABB har varit i kontinuerlig drift i mer än ett årtionde 
  • Mer än 25 års erfarenhet och tusentals Switchsync-styrenheter installerade i olika tillämpningar och miljöer
  • ABB erbjuder en omfattande portfölj av kontroll- och skyddsenheter som är kompatibla med process- och stationsbussar

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden