Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Service för gasisolerat ställverk (GIS)

Tack vare robust konstruktion, hög kvalitet och en genomarbetad servicestrategi är många av de äldsta ställverken fortfarande i drift.

Våra servicetjänster innefattar alla viktiga delar som behövs för att ge ett gasisolerade ställverk lång livslängd.

Varför ABB?

  • Våra högspänningsexperter ger bästa möjliga service så att du hela tiden kan uppfylla dina mål
  • Vi erbjuder välbeprövad GIS-teknik för ökat skydd

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden