Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftkondensatorer och filter

Förbättrar elkvaliteten och ökar elnätets effektivitet och pålitlighet

ABB är ledande leverantör av lösningar som förbättrar elkvaliteten i elnäten. Tack vare lång erfarenhet och användning av den senaste tekniken, utvecklar och tillverkar vi ett brett sortiment av produkter och lösningar. Dessa förbättrar elkvaliteten i elnäten genom att eliminera störningar och förbättrar effektiviteten i enlighet med gällande nätkrav. ABB:s produkter och lösningar finns för lågspänning (LV), mellanspänning (MV) och högspänning (HV). 

Varför ABB?

  • Allt på en plats: ABB:s portfölj med kraftkondensatorer och filter består av kondensatorer och styrenheter, shuntkondensatorbatterier för reaktiv effektkompensation med och utan reaktorer, stegförsedda och steglösa reaktiva kraftkompensatorer samt passiva och aktiva övertonsfilter för spänningskrav från 208 V till 800 kV, samt för en lång rad kommersiella och industriella användningsområden inom distribution och överföring.  Lösningar för både likström och växelström finns tillgängliga. 
  • Omfattande erfarenhet i fält: ABB har omfattande kunskaper och erfarenheter inom kraftkondensatorer och filter samt deras användning i fält. Som kund hos ABB får du tillgång till vår omfattande kunskap och erfarenhet, tillsammans med fullständig support i form av analyser, beräkningar och förslag på anpassade lösningar. 
  • Nära dig: Vårt omfattande globala nätverk gör att vi kan erbjuda expertkompetens nära dig. Vi kan hjälpa dig identifiera problem samt tillhandahålla de lösningar och tjänster du behöver.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Relaterade erbjudanden