Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftkondensatorer och filter för högspänning

Förbättrar prestandan, kvaliteten och effektiviteten i elsystem

I överföringssystem behövs reaktiv effekt för att bibehålla den spänning som krävs för att leverera aktiv effekt. Om det saknas reaktiv effekt används elnätet på ett ineffektivt sätt vilket leder till spänningsfall och överbelastade transformatorer, ledningar, kablar osv.

Inom industrin kräver motorbelastning eller annan elektrisk belastning reaktiv effekt för att omvandla elenergi till användbart arbete.

Varför ABB?

  • Tillgång till ett omfattande sortiment av kraftkondensatorer och filter
  • Konstruerad för pålitlig drift i alla klimat, från arktisk kyla till tropisk hetta
  • Komplett support för att analysera, beräkna och föreslå anpassade lösningar
  • Omfattande och mycket långvarig erfarenhet inom kraftkondensatorer och filter samt deras användning i fält

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden