Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Övertonsfilter CHARM

Passiv filterlösning med öppen rackmontering för minskning av övertoner i mellan- och högspänningsnät

Modern elektrisk utrustning ställer hårda krav på stabil spänning och elkvalitet.
Kraftnätet tål endast en begränsad nivå av övertoner och andra elektriska störningar. Genom att installera övertonsfilter i mellan -och högspänningsnäten kan flera fördelar uppnås:

  • Högre effektfaktor, bättre spänningsstabilitet och lägre nätförluster 
  • Filtrering av övertoner i systemet till acceptabla nivåer
  • Undvikande av resonansproblem och förstärkning av elektriska störningar

Ett "rent" kraftnät orsakar också mycket mindre belastning på utrustning och förlänger dess livslängd. Detta ger minskade underhållskostnader och kostnader för byte av uttjänt utrustning.

ABB:s passiva övertonsfilter är den idealiska lösningen för att göra mellan -och högspänningsnät mer effektiva och problemfria. 

Användningsområden
Alla små och stora mellan- och högspänningssystem samt industriinstallationer där övertoner behöver filtreras.

Varför ABB?

  • Kompetens att stödja filtreringsprojekt från början till slut. Under hela projektet för vi en dialog och ett samarbete med kunden för att säkerställa att bästa möjliga lösning väljs och uppnås.
  • Mätning och analys av övertoner i nätet för att utveckla den idealiska lösningen
  • Den mest effektiva lösningen för att reducera övertoner är att välja mellan olika typer av filterlösningar
  • Levererar kompletta paket inklusive kondensatorer, reaktorer, resistorer och instrumenttransformatorer
  • Stor erfarenhet inom filtrering ger konstruktioner med tillförlitlig drift i alla klimat, från arktisk kyla till tropisk hetta
Kort prestandadata
Modeller  BP, HP eller C
Spänning 1-550 kV
Effekt >3 MVAr
Grundfrekvens
50 eller 60 Hz
Justeringsfrekvens
Tillval
Installation Inomhus eller utomhus
Kondensatorer
CHDB, CHDE, CHDF
Reaktor Luftkärna eller järnkärna

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden