Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftkondensatorer och filter för mellanspänning

Förbättrar prestandan, kvaliteten och effektiviteten i elsystem

Kondensatorer är mycket användbara i kraftnät. De ger den reaktiva effekt som behövs för elektriska motorer, transformatorer och liknande. Detta ökar överföringskapaciteten och minskar förlusterna tack vare de högre effektfaktorerna. Därmed blir det möjligt att uppfylla effektfaktormålen för anläggningarna.

Kondensatorer är dessutom en viktig komponent i olika filterlösningar som minskar övertoner. De minskar risken för störningar i produktionen, mätarfel och fel på reläskydden. Detta ökar livslängden för den anslutna utrustningen.

Vårt produkterbjudande med kraft- och filtreringsprodukter för mellanspänning visas på den här sidan.

Varför ABB?

Både elbolag och industrin kan dra nytta av ABB:s kondensatorer.

  • Nätkompatibla
  • Minskar elkostnaderna
  • Ökar anläggningens kapacitet
  • Högre produktivitet 
  • Förbättrat utnyttjande av anläggningarna
  • Lägre nätförluster och CO2-utsläpp
  • Spänningsstabilitet

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden