Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Stolpmonterat kondensatorbatteri QPole

Kostnadseffektivt sätt att använda kondensatorer i ett eldistributionsnät

Att placera ABB:s stolpmonterade kondensatorbatterier i eldistributionsnätet är ekonomiskt fördelaktigt då det ger lägre nätförluster, frigör nätkapacitet och eliminerar risken för böter på grund av för stort uttag av reaktiv effekt. Batterierna är färdigmonterade med fördragna kablar, redo för installation. Tillgängliga alternativ:

 • Rack av aluminium eller galvaniserat stål
 • Olje- eller vakuumbrytare
 • Kopplingslåda
 • Manöverenhet
 • Skydd mot djur
 • Isolerad anslutning
 • Manövertransformator
 • Distributionsavledare
 • Säkringar
 • Dämpreaktor

Användningsområde
QPole kan användas för spänningsstabilitet, reaktiv kompensering eller Volt-VAr- stryrning

Varför ABB?

 • ABB:s komponenter omfattar styrenhet, vakuumbrytare osv. 
 • Tillgänglig som fast eller manöverbart system
 • Fabriksmonterad i ram av galvaniserat stål eller aluminium lämplig för stolpmontage
Kort prestandadata
Qpole   
Effekt Upp till 3 600 kVAr
Spänning Upp till 36 kV
Isoleringsnivå Upp till 70/170 kV BIL
Frekvens 50 eller 60 Hz
Koppling Jordad Y, ojordad Y eller Delta
Antal kondensatorer 3, 6 eller 9 enheter
Styrspänning 120 eller 240 VAC
Temperatur -50 to 55° C
Ram Galvaniserat stål eller aluminium
Funktioner Stolpfästen, lyftöglor, fågelskydd
Styralternativ Fast eller manöverbart
Standarder IEC, ANSI, IEEE och CSA
Monteringsdetaljer Ingår
Lokala avvikelser kan förekomma.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden