Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

VVMS (Volt-VAr Management Software)

Högklassig programvara för nätautomationstillämpningar i smarta elnät

VVMS (Volt-VAr Management Software) är ett centraliserat program för distributionsautomation som optimerar nätets VAr-flöde och spänning. Ett optimerat VAr-flöde ökar effektfaktorn och kan leda till stora besparingar av energikostnader och öka utnyttjandet av elnätet Optimerad spänning ger ökad elkvalitet genom att förhindra över- och/eller underspänning och genom att ge en plattare spänningsprofil i elnätet.

VVMS använder ”CVR”, en avancerad strategi för spänningsreducering som minskar det verkliga kraftbehovet genom att sänkaspänningen hos kunden inom godkända gränser. Detta uppnås genom noggrann styrning av ledningens kondensatorbatteri, spänningsregulator samt lindningskopplaren för transformatorn.

Användningsområden

  • Optimering av spänningsnivån längs elledningar i distributionsnät
  • Förlustminimering längs elledningar i distributionsnät
  • VAr-hantering längs elledningar i distributionsnät med stolpmonterade kondensatorbatterier

Varför ABB?
VVMS erbjuder följande fördelar:

  • Fungerar med många olika uppbyggda elnät för dubbelriktad eller enkelriktad övervakning och styrning av kondensatorer, transformatorer, lindningsomkopplare och spänningsregulatorer
  • Allt på en plats: sömlös integrering med ABB:s stolpmonterade kondensatorbatterier
  • Webbläsarbaserad, inget behov av omfattande IT-infrastruktur
  • Support under planering, installation, idrifttagning, utbildning och långsiktigt underhåll

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden