Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Radius Elnet, Danmark

ABB levererar den första urbana batterilagringslösningen i Danmark för att stödja förnybara energikällor

I en värld där klimatförändring har blivit ett av de största problemen har den danska huvudstaden, Köpenhamn, satt ett ambitiöst mål - att vara världens första koldioxidneutrala stad år 2025. För att uppnå detta genomförs djärva innovationer i energisystemet.

En av dessa är projektet Energy Lab Nordhavn som har förvandlat en del av det nya bostadsområdet Nordhavn till ett "fullskaligt levande laboratorium". Projektet, finansierat av Danmarks energiteknikutvecklings- och demonstrationsprogram, syftar till att utveckla och demonstrera framtidens energilösningar - integrering av el och uppvärmning, energieffektiva byggnader och elförsörjning till ett intelligent, flexibelt och optimerat energisystem.

En betydande del av projektet är ABB: s batterilagringssystem som levereras till Radius, Danmarks största eldistributionsföretag. Installerat i en stadsmiljö kan det leverera el till cirka 200 lägenheter vid den tidpunkt på dagen då efterfrågan på el är som högst. Den här tekniken är först i sitt slag i Danmark.

Batterilagringslösningen står för en betydande del av energisystemet, där solenergi och vindkraft kommer stå för den största delen av elproduktionen. Eftersom förnybar energiproduktion är mindre förutsägbar kommer lagringsystemet att vara ett centralt element i energiförsörjningen. Det modulära energilagringssystemet består av litionjonbatterier och ABB:s intelligenta växelriktare för energilager. Systemet förbättrar elkvaliteten i elnätet genom att flytta en effekttopp i tiden samt bidrar till frekvensregleringsstöd. Genom att flytta effekttoppar jämnas lasterna ut över dygnet. Frekvensregleringen hjälper till att hantera stabiliteten i elnätet vilket förbättrar produktiviteten av anslutna laster och nätets tillförlitlighet.

När det gäller klimatförändringar är staden Köpenhamn det bästa möjliga exemplet för andra städer att följa och ABB fortsätter att möjliggöra starkare, smartare och grönare elnät.

Grunddata

Installationsår      2017
Produkt ESI-I
Effekt 630 kW (två individuella växelriktare 315 kW)
Elnät 400 V AC/750 V DC
Teknik IGBT-baserad växelriktare
Frekvens 50 Hz

Mer information