Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Frånskiljande brytare (DCB) 72,5-550 kV

Smarta val för maximal tillgänglighet till låg totalkostnad

En frånskiljande brytare (DCB) ger samma funktioner som en brytare och frånskiljare kombinerat i en enda enhet.

Utan behov av separata frånskiljare krävs upp till 75 procent mindre utrymme. Oplanerade elavbrott minskas med upp till 70 procent enligt Cigré-rapporten om tillförlitlighet hos högspänningsbrytare (grupp A3.06, oktober 2012), vilket innebär låga livscykelkostnader.

ABB:s frånskiljande brytare passar perfekt för användning i alla luftisolerade ställverk – inomhus, utomhus, vid nybyggnad eller vid ombyggnad. DCB brytaren erbjuder högsta möjliga säkerhet tack vare lättmanövrerad och robust mekanisk och elektronisk förregling med stöd för de fem gyllene säkerhetsstegen vid manöver (bryta, isolera, låsa, kontrollera spänningen, jorda). ABB:s DCB-brytare uppfyller IEC-standarden 62271-108 för frånskiljande brytare.

På webbsidan www.dcbsubstations.com kan du enkelt se hur mycket utrymme och kostnader du sparar genom att jämföra ett ställverk med frånskiljande brytare med ett konventionellt bestyckat ställverk.

Användningsområden

  • Koppling av kraftledningar, transformator, reaktor och kondensator
  • Koppling av övertonsfilter
  • Koppling vid HVDC-tillämpningar
  • Koppling vid SVC-tillämpningar
  • Lågfrekventa järnvägstillämpningar 

Varför ABB?

  • Längst erfarenhet och största antal installationer med DCB
  • Den mest kompletta produktportföljen upp till 550 kV, 63 kA
  • Liten miljöpåverkan – låg påverkan på den globala uppvärmningen genom bland annat mindre behov av utrustning och lägre förluster
  • Lokalt och globalt stöd från ABB för olika branscher och användningsområden
  • Global serviceorganisation med lokalt stöd i över 100 länder 
Kort prestandadata
  LTB DCB
72.5
LTB DCB
145
HPL DCB
170 - 245
HPL DCB
362 - 550
Märkspänning kV  72,5 145  170-245 362-550 
Märkström 3 150 3 150 4 000 4 000
Kortslutningsström kA 40  40 50 63
Omgivningstemperatur oC -50  till +50 -50 till +50 -50 till +50 -50 till +50

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden