Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsbrytare HPL B 72,5 - 1 200 kV

Maximal kapacitet och högsta prestanda

Den här robusta brytaren är pålitlig även under de mest extrema förhållanden. Med de bästa värdena i branschen passar brytaren för tillämpningar som kräver hög kortslutningsström samt för HVDC. HPL B kan hantera 63 kA utan behov av styrkondensatorer och 80 kA med endast två brytelement.

Den mekaniskt robusta konstruktionen gör att HPL B klarar stora seismiska krafter, vilket gör den utmärkt lämpad för jordbävningsdrabbade områden. Den passar dessutom väl i tuffa förhållanden, till exempel vid extrema temperaturer och höga höjder.

Produkten har en beprövad livslängd på mer än 30 år och uppfyller kraven i mekanisk klass M2 för 10 000 manövreringar. HPL B är konstruerad och typtestad i enlighet med de internationella standarderna IEC och ANSI samt nationella standarder som GOST, DL och DIN. 

HPL B finns även tillgänglig upp till 550 kV som frånskiljande brytare där frånskiljarfunktionen är inbyggd i brytaren. Med webbverktyget www.dcbsubstations.com kan du konfigurera ett eget DCB-ställverk.

Användningsområden

 • Koppling vid HVDC-tillämpningar
 • Koppling vid SVC-tillämpningar (när hög kortslutningsström och märkström krävs)
 • Stora ställverk vid kraftverk, fördröjd nollgenomgång (hög X/R)
 • Koppling av seriekompenserade kraftledningar, höga TRV-krav (Transient Recovery Voltage) 
 • Höga höjder – lämplig för användning på höga höjder på grund av minskat behov av underhåll
 • Seismiska användningsområden – förstärkt porslin, robusta stödstrukturer och dämpare som står emot jordbävningar
 • Koppling av kraftledningar, transformator, reaktor och kondensator

Varför ABB?

 • Högst brytkapacitet i branschen på 80 kA med endast två brytelement
 • Uppfyller en lång rad hårda krav, till exempel fördröjd nollgenomgång, koppling av seriekompenserade ledningar och höga TRV-krav 
 • Tillgänglig med polymerisolatorer för ökad tillförlitlighet och tillgänglighet 
 • Lokalt och globalt stöd från ABB för olika branscher och användningsområden
 • Global serviceorganisation med lokalt stöd i över 100 länder 
Kort prestandadata
HPL B
Märkspänning
kV 72,5 - 1 200
Märknätfrekvens 
Hz 50/60
Märkström
A 5 000 - 6 300
Kortslutningsström
kA 0 - 80
Bryttid
cykler 2
Omgivningstemperatur
°C - 50 till + 40
Driftstyp
Enpolig eller trepolig
Typ av isolator
Porslin eller komposit

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden