Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mättransformatorer 52 kV - 800 kV

För mätning, skydd och styrning

En mättransformator, till exempel strömtransformator och spänningstransformator, transformerar höga strömmar och spänningar ner till låga strömmar och spänningar i ett känt och exakt förhållande. Allt enligt de märkdata som står på produktens märkskylt. Varje mättransformator är skräddarsydd för en specifik tillämpning, antingen för att arbeta noggrant i stationärt tillstånd eller för att bibehålla noggrannhet i avläsningar upp till extrema felnivåer. 

En mättransformator består av en oljefylld konstruktion med hög spänningshållfasthet som använder papper- och folieskärmar impregnerade med raffinerad vattenfri och gasfri transformatorolja, eller spänningsstyrda, skärmade konstruktioner isolerade med SF6-gas. Detta säkerställer bibehållna, tillförlitliga prestanda under decennier av drift i krävande utomhusmiljöer.

Användningsområden

  • Debiteringsmätning för elbolag, oberoende kraftproducenter eller industrianvändare
  • Reläskydd för användning i ställverk för att övervaka systemets ström- och spänningsnivåer
  • Brett strömområde med hög noggrannhet för oberoende energianläggningar
  • Energibehov för stationskraftförsörjning inom stationer eller för energibehov på avlägsna platser

Varför ABB?

ABB är en innovatör inom mättransformatorteknik och har marknadens mest omfattande produktutbud. Tillgång till den senaste tekniken, global anskaffning och moderna processer säkerställer lång livslängd och uppfyller de strängaste kraven som definieras av industrin. Några av de viktiga fördelar som ABB levererar:

  • Aktuell supportdokumentation om konstruktion av mättransformatorer för högspänning
  • Modernast tänkbara processer och material för bästa livslängd i drift
  • Fabriker för mättransformatorer för högspänning har spårbarhet i enlighet med nationella normer för noggrannhet
  • Kontinuerlig förbättring av mättransformatorprodukter baserad på feedback från användarna
  • Aktivt deltagande i utvecklingen av nationella normer för mättransformatorer för högspänning

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden