Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsprodukter per bransch

Det växande energibehovet och den ökande oron över klimatförändringarna innebär stora förändringar av energilandskapet. Detta leder i sin tur till utveckling av miljöanpassade, flexibla, sammankopplade och smartare elnät.

ABB är global teknisk ledare inom högspänningsprodukter. Vår breda produktportfölj spelar en viktig roll för att möjliggöra flera kritiska funktioner som ger säker, tillförlitlig och effektiv transport av elektricitet och kopplar oss samman i en smartare värld. Våra tillverkningsanläggningar omfattar mer än 40 produktionsenheter, som har stöd av ett försäljnings- och servicenätverk som omfattar fler än 100 länder.

Vårt arv som pionjärer och föregångare spänner över mer än 100 år och vår ledande ställning inom teknik, innovation och samarbete gör oss till en prioriterad och pålitlig partner för många kunder på marknader världen över.

Tack vare vår branschkompetens kan vi erbjuda tekniska lösningar för alla förhållanden.

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande