Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Borlänge Energi

Inbyggt ställverk för 132 kV

Kundens behov
Borlänge Energi önskade byta ut ett gammalt 132 kV ställverk inne i ett industriområde. Huvudskälet till investeringen var att öka tillförlitligheten och tillgängligheten samt minska miljöpåverkan. Man beslutade att bygga in ställverket eftersom områdets detaljplan hade ändrats till förmån för kommersiella verksamheter, inklusive ett nytt planerat shoppingcenter.

ABB:s lösning
För att åstadkomma en kompakt inbyggd lösning valde ABB att använda en LTB frånskiljande brytare (Disconnecting Circuit Breaker, DCB) som undanröjer behovet av konventionella frånskiljare.

För att få ställverket att smälta in i den omgivande miljön uppfördes det i samma byggnadsstil som fastigheterna intill.

Ställverkets högspänningssida har två inkommande ledningar och två transformatorer, vilka är utrustade med utrymmessnåla frånskiljande brytare som använder motordrivna jordningsströmställare mot ledningarna och transformatorerna.

Ställverken är också designade för kontinuerlig drift så att bussen kan delas in i sektioner för underhåll på högspänningssidan utan att behöva stänga ned mellanspänningssidan.

Detta inbyggda ställverk gav en mycket tillförlitlig och väl skyddad lösning som smälter fint in i miljön och endast kräver en yta av 410 m2 totalt, inklusive högspänningsutrustning, krafttransformatorer, mellanspänningsutrustning och kontrollrum.

Fördelar med LTB frånskiljare

 • Ersätter konventionell kombination av brytare och separata frånskiljare
 • Optimerad ställverksdesign
 • Förbättrad tillgänglighet
 • Säker, enkel, snabb och tillförlitlig installation
 • En komplex lösning som är komplett, skräddarsydd och nyckelfärdig vid leverans
 • Kort leveranstid

Ett komplett program med full support
ABB tillhandahåller all utrustning och service inom elektrisk högspänningsteknik. Vi står för innovativa lösningar med fokus på en effektiv och miljövänlig kraftöverföring.

Vårt heltäckande produktsortiment som, utöver frånskiljande brytare, omfattar konventionella standardbrytare, avledare, mättransformatorer och kraftkondensatorer, gör oss till en heltäckande leverantör för både enskild högspänningsapparatur och kompletta nyckelfärdiga installationer.

Fakta

Leveransår: 2010
Leveransens omfattning: Systemleverans av inbyggt ställverk för 132 kV med fyra ställverksfack
Högspänningsutrustning: Frånskiljande brytare, mättransformatorer och avledare.
Ställverksbyggnadens yta: 410 m2

Vårt erbjudande

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss