Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Serviceavtal - ABB Power Care

Börjar din högspänningsutrustning närma sig slutet av sin livslängd? Försöker du optimera utrustningens prestanda via högre tillgänglighet?

Genom våra kundserviceavtal får du den kunskap som krävs för att hantera din högspänningsutrustning på bästa möjliga sätt. Om det uppstår fel kan det åtgärdas mycket snabbt eftersom avtalet oftast omfattar arbetstimmar, förebyggande underhåll och byte av strategiska komponenter.

Ramavtalet bygger på en matris med högspänningstjänster. Du kan välja från ABB:s utbud av servicetjänster med hänsyn till dina behov. Tjänsterna som erbjuds omfattar allt från en samlad kontaktpunkt till avancerade kompletta tekniska tjänster för produkten.

Varför ABB?

Avgörande är hur kritiska de olika aspekterna av din utrustning är för verksamheten. Hur mycket skulle det kosta om något gick sönder eller hur mycket skulle det kosta dig i utebliven produktion?

  • ABB tillhandahåller servicekontrakt som omfattar allt från en enda samlad kontaktpunkt till ett fullskaligt scenario som säkerställer tillgänglighet och tillförlitlighet för elektrifieringssystemet.
  • Med utgångspunkt i företagets profil kan du välja önskad supportnivå från ABB:s serviceportfölj och anpassa den till företagets specifika behov när kundsupportavtalet tecknas
  • Kontrakt finns tillgängliga för att passa alla typer av kunder, med en omfattning och servicenivå för varje behov

Vill du ha produktinformation eller service?

Ingångsnivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tjänster som utvecklar kunskaper och färdigheter
Produkt-introduktion
Grundläggande
utbildning
Avancerad
utbildning
Kundspecifik utbildning
Nödtjänster
En samlad
kontaktpunkt
Teknisk support inom angiven svarstid
Felanalys på plats inom överenskommen svarstid
Reparationer påbörjas på plats inom överens-kommen svarstid
Diagnos och tillstånds-analys
Inledande tillståndsanalys
Periodisk
inspektion
Tillstånds-övervakningstjänster (fjärrstyrda)
Tillstånds-analys på plats (diagnostik)
Egna
underhålls-tjänster

Tillgång till
Power Care-
portalen
Online-
manualer
Livscykel-
statusrapport för
installerade enheter
Reservdels-hantering
Levererade underhålls-tjänster
Analys av underhållsbehov
Standard-
underhålls-
åtgärder
Avancerade
underhålls-
åtgärder
Garanti-
förlängning

Mer information

Loading documents