Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Underhåll och fältservice

Det enda sättet att motverka utrustningens naturliga åldrande och samtidigt se till att uppfylla kraven på utrustningen är korrekt underhåll, vilket gör det möjligt att förhindra fel i installerade elektriska apparater och komponenter.

Det främsta målet med underhåll är att förhindra fel och eliminera möjliga skador så snabbt och säkert som möjligt – till lägsta möjliga kostnad. Huvudsyftet med ABB:s underhållsprogram är att optimera funktionen hos befintliga ställverk. Underhållsprogram bör i allmänhet planeras specifikt för varje kund.

Den bästa strategin för att öka anläggningens tillgänglighet är en optimerad kombination av schemalagda, utvalda och förberedda underhållsåtgärder

Varför ABB?

  • Effektiv planering av strategier för underhållsåtgärder samtidigt som resursernas tillgänglighet optimeras
  • Tack vare användning av den senaste tekniken, våra noggranna processer och våra höga kvalitetsstandarder kan du ta högspänningsutrustningen i drift igen på kortast möjliga tid
  • Globalt supportnätverk med omfattande erfarenhet, vilket gör att ABB kan erbjuda konsulttjänster för enskilda underhållsstrategier baserat på ställverkets tillstånd
  • Expertkunskaper för att öka utrustningens tillförlitlighet under planerat underhåll och nödunderhåll
  • Sammanhängande underhållstjänster från diagnostik till förebyggande underhåll och totalrenoveringar

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents