Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbyte och uppgradering

ABB har utvecklat kostnadseffektiva program för uppgradering, utbyggnad och renovering som möjliggör en stegvis övergång till den senaste tekniken med mycket lägre risk. Efter en komplett utvärdering av anläggningen utvecklar ABB en anpassad implementeringsplan för migrering av den installerade utrustningen

Varför ABB?

  • Den preliminära utvärderingen av anläggningen utförs av en skicklig ABB-tekniker som utvärderar förhållandena på plats och den aktuella utrustningen för att kunna rekommendera bästa möjliga lösning
  • ABB är en fullserviceleverantör av utbyggnadslösningar, från förslag och design, tillverkning och testning, till installation och driftsättning av projektet.
  • ABB:s uppgraderings- och renoveringstjänster ger dig helt nya och förbättrade driftsprestanda
  • Många program som förlänger utrustningens livslängd finns tillgängliga för CapEx-finansiering

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents