Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Service för hybridställverk

ABB erbjuder ett brett utbud av service på högspänningsställverk med bland annat modullösningar som passar varierande behov och underlättar drift av kraftnät med spänningsnivåer från 50 kV till 1 200 kV.

Tack vare vår omfattande erfarenhet och våra djupa kunskaper om hybridställverk och dess komponenter arbetar vi inte bara med standardiserade erbjudanden som optimerar underhållsrutinerna utan även med innovativa lösningar som gör vår service effektivare.

Varför ABB?

  • Analys och modifiering av befintliga elkraftsanläggningar
  • Diagnos av befintliga ställverksmodulers tillstånd
  • Kostnadseffektiva lösningar för att minska livscykelkostnader
  • Uppgradering för att uppfylla standarder
  • Utbildning för underhållspersonal
  • Åtgärder vid direkta nödsituationer

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden