Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Tillbehör för högspänningsprodukter

ABB är en ledande leverantör av högspänningsprodukter och erbjuder också kritiska tillbehör såsom manöverdon, kabeltillbehör, isoleringskomponenter och kylsystem till OEM.

Manöverdon är, förutom brytare, den viktigaste komponenten i högspänningsbrytare. ABB manöverdon finns för tillförlitlig omkoppling i hela sortimentet av brytare från 52 kV till 1 100 kV.

ABB erbjuder ett brett sortiment av isoleringskomponenter baserade på MICAFIL-kompetens väl beprövade i krävande applikationer som kräver dielektriska, mekaniska och termiska tål kapacitet.

ABB:s vattenkylsystem med avjoniserat vatten finns för olika industriella och kraftöverföringsapplikationer med kyleffekt från 2 kW.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden