Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Gyakornoki lehetőségek és ösztöndíjak diákoknak

Fedezd fel, amit tudni szeretnél

Az oldal a következő nyelveken érhető el:

Több országból kínálunk gyakornoki helyeket, ezekről mindig az adott ország saját honlapján találhatsz részleteket. Magyarországon elsősorban műszaki tanulmányokaz folytató diákokat keresünk, akik gyakornokként mérnökeink munkáját támogatják (adminisztráció, tervezési feladatok, projekt megvalósítás, stb.).

ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak


Pályázati és részvételi feltételek

A pályázati dokumentáció

 • 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
 • 1-1,5 oldalas motivációs levél –  Mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja  érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)

Határidő

 • A pályázat beadási határideje: 2018. november 30.
 • A pályázatokat a cv@hu.abb.com email címre kell beküldeni , az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB női mentorporgram”
 • A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni. Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB női mentorprogram”

A pályázaton nyertes

 • 5 fő női hallgató, 5 hónapon keresztül 5 alkalommal (2019. január, február, március , április, május, tervezetten 9.00 és 13.00 óra között) részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval  aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
 • Vidéki hallgatóknak a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval  aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti
 • A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
 • Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz. 

A pályázatok értékelése

A pályázat érvényességének vizsgálata:
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra majd értékelésre kerül.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

 • A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőre.
 • A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

 

A pályázat értékelési szempontrendszere:
A beadott pályázatok értékelését a Kiíró szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:

 • Motiváltság
 • Szakmai rátermettség
 • Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 • Rendszerszemlélet
 • Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény,  szakmai tevékenységben való aktív részvétel, munkatapasztalat.

 

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül majd, amely meghallgatáson való részvétel költsége a Pályázót terheli.

A kiértékelés határideje és formája

A 2019-es mentorprogramra bekerült lányok név szerint:


Jakab Roberta – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hevesi Ramóna – Debreceni Egyetem
Mácz Andrea – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Forgács Zsófia – Miskolci Egyetem

Szívből gratulálunk a nyerteseknek!

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót  a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi,-és egyben elfogadja.

Kezdje a munkakeresést most!

Kérem válassza ki szakmai érdeklődési körét és helyét