Prosjektingeniør; informasjonssystemer og tilstandsovervåking

Grunnleggende info

Sted
Oslo, Oslo, Norway
Jobbtype
Heltid
Kontrakt
Regular/Permanent
Design and Engineering
Senior professionals ( > 5 years of work experience)

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.com

Avdelingen for Integrerte Operasjoner innen ABB’s forretningsenhet for Olje, Gass og Petrokjemi leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien. Avdelingen består av ca. 75 ansatte i Oslo, Bergen, Stavanger og på Stord. Oslo er hovedkvarter for virksomheten.

Vi har kompetanse og produkter innen konsepter for integrerte operasjoner, avansert kontroll og tuning, sikkerhetssystemer, produksjonsoptimalisering, tilstandsovervåkning, IT-sikkerhet og arkitektur, samt informasjonssystemer og avansert programvare for analyse og monitorering. Enheten er involvert i prosjekter med en rekke oljeselskaper verden over og deltar i flere FoU-aktiviteter i Norge.

Vi ønsker å styrke gjennomføringsevnen og kompetansen innen områdene Information Management System (IMS) og Tilstandsovervåking og søker derfor etter motiverte prosjektingeniører med relevant utdannelse og bakgrunn.

Ditt ansvar

Har du lyst til å være med på å digitalisere Norsk sokkel? Vi søker etter erfarne ingeniører innenfor tilstandsovervåking og vedlikehold.

Du vil være med på å uforme nye strategier for tilstandsovervåking og å implementere nye og framtidsrettede løsninger. Du som service ingeniør har et ansvar for å løse service saker på en effektiv måte og bygge gode kunderelasjoner. Oppgavene varier en del, men de kommer til å innbefatte kunderådgivning, skrive dokumentasjon og hands-on arbeid ute på anlegg.

Vårt mål er å videreutvikle våre produkter og løsninger for tilstandsovervåking av elektriske og roterende utstyr og feltinstrumentering. Du blir med på utforme løsninger som skal forbedre hele vertikalen av utstyrsvedlikehold og tilstandsovervåking. Du kommer til å samarbeide med våre kunder og gi råd og veiledning for å gjøre utstyrsvedlikehold så trygg og effektiv som mulig. Du kommer til å bruke høyteknologiske IKT verktøy for å få det meste ut av sensornettet og applikasjonene.

Oppgaver:
• Være servicekoordinator og løse service saker på en effektiv og god måte i samarbeid med ServiceDesk.
• Være proaktiv og fremme salg av ABB’s produkter og løsninger gjennom service-koordinatorrollen.
• Holde kurs og seminarer i tilstandsovervåking for eksterne og interne kunder
• Prosjektarbeid, dvs. planlegge, implementere, teste og idriftsettelse ABB og tredjepart tilstandsovervåkingssystemer for roterende og elektriske utstyr, feltinstrumenter og IKT
• Utarbeide spesifikasjoner og prosjektdokumentasjon
• Teknisk salgsstøtte

I våre prosjekter vil du jobbe i tverrfaglige team sammen andre dyktige og erfarne prosjektingeniører og spesialister. Vi har stort fokus på leveransekvalitet, helse, miljø, sikkerhet og økonomi. Du vil kunne få varierte oppgaver i alle faser av prosjektene fra utarbeidelse av spesifikasjoner til idriftsettelse ute hos vår kunder. Du vil ha nær kontakt med våre leverandører og produktviklingsmiljøer internt så vel som våre kunder. Det må påregnes noe reising i forbindelse med prosjektgjennomføring.

Din bakgrunn

• Høyere utdanning (M.sc / B.sc) innen IKT, elektro eller mekaniske fagfelt
• Erfaring med planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter, drift av elektrisk utstyr, fortrinnsvis innenfor olje gass.
• Relevant erfaring med tilstandsovervåking er en fordel
• Kjennskap til automasjons- eller IKT-systemer for tilstandsovervåkning
• Kjennskap til databaser, programmering og relatert teknologi: OPC, SQL server, Python, .Net, Docker osv.
• Erfarne kandidater blir vurdert selv om de ikke oppfyller kravet til utdanning

Administrative krav:
• Permanent oppholdstillatelse i Norge

Vi legger vekt på at du:
• Har evne og vilje til å "stå på"
• Kan arbeide selvstendig og i team
• Evne til å jobbe strukturert og systematisk
• Er kundeorientert og liker spennende utfordringer
• Har gjennomføringsevne i prosjekter og andre oppgaver
• Reisevillig (inn- og utland, onshore og offshore)
• Resultatorientert og oppgavefokusert
• Har gode skriftige og muntlige formuleringsevner på norsk og engelsk

Mer om oss

Vi tilbyr:
• Spennende tekniske utfordringer i et godt og innovativt arbeidsmiljø
• Varierende oppgaver i en internasjonal bedrift
• Fleksibel arbeidstid og mulighet til å reise og jobbe internasjonalt
• Gode kolleger
• Firmahytter og andre velferdsgoder

Arbeidssted kan være enten Oslo eller Bergen

Vi ser frem til å motta søknadsbrevet og CV'en din gjennom vår jobbsøkerportal!

Dersom du har spørsmål til stillingen er du velkommen til å kontakte:

Tamas Panyi på e-mail tamas.panyi@no.abb.com eller telefon + 47 241 65 394

Søknadsfrist; 05.05.2019

Vi gjør oppmerksom på at i samarbeid med Meditor gjennomfører vi bakgrunnsundersøkelse på alle kandidater som mottar tilbud om ansettelse i ABB Norge. Dette for å sikre best mulig kvalitet i rekrutteringsprosessen, i henhold til ABBs selskapspolicy.

Relaterte stillinger

Se flere stillinger