Монтаж

Монтажът и пускането в експлоатация никога не са били по-лесни. От началото до края ABB free@home® прави домашната автоматизация по-лесна. Тя пести на електротехниците ценно време и им дава конкурентно предимство.

Перфектно свързване - жично или безжично


Клиентът има избор: жична или безжична комуникация между устройствата на free@home.

Жична: Кабелът може да минава през същия канал като захранващия кабел и е много гъвкав при монтажа - допустими са всички комбинации от линейни, дървовидни и звездовидни конфигурации. Препоръчва се използването на A KNX-сертифициран шинен кабел (J-Y(ST)Y 2x2x0.8).

Безжична: Безжичните устройства на ABB free@home осигуряват същото ниво на функционалност като жичните, без да е необходимо да се свързва шинен кабел - тъй като комуникацията се осъществява по радиочестота - е необходимо само захранване от мрежата.

Пускането в експлоатация на всички компоненти се извършва чрез същи проверени интерфейси - или чрез обикновен уеб браузър, или чрез приложението ABB free@home. Възможностите остават непроменени. Жичните и безжичните устройства могат лесно да бъдат част от времеви програми и да се управляват чрез гласови команди или отдалечено чрез портала MyBuildings. С ABB free@home® в една система могат да бъдат инсталирани до 150 жични или безжични участници (устройства), с изключение на захранването. Всеки участник в ABB free@home® има уникален адрес, който се открива от Точката за достъп до системата, сърцето на системата. Един участник може да има няколко канала, но все пак се брои за един участник, напр. Четворен ключ за задействащо устройство

Видове монтаж

ABB free@home® предлага различни варианти за монтаж, които могат да се смесват по желание. Монтажистът има избор да монтира сензори и задвижващи механизми по централизиран начин, където всички задвижващи механизми са централно монтирани в разпределителното табло, а сензорите са разпределени в цялата къща, където пожелае собственикът. Също така, има възможност и за децентрализиран монтаж, ако например пространството в разпределителното табло е ограничено. При този тип монтажи, задвижващите механизми са вградени в сензора. Тези устройства се наричат сензорни задвижващи устройства.

Точка за достъп до системата

Точката за достъп до системата е сърцето на системата ABB free@home®. Тя дава достъп за компютър, таблет или смартфон чрез WLAN. Това позволява функциите на системата да бъдат определени и управлявани дистанционно - дори след монтажа. Препоръчва се системната точка за достъп да се комбинира с мрежов рутер - чрез LAN или WLAN - за да се осигури най-удобна работа на системата. С акаунт в портала MyBuildings и интернет връзка, потребителят може лесно да достигне до функциите в Точката за достъп до системата чрез приложението от всяка точка на света. За повече удобство Точката за достъп до системата може да отвори своя собствена WLAN. Това прави електротехника независим от структурните условия и не се изисква допълнителен софтуер. Веднага щом електротехникът приключи с програмирането, статусът може да бъде запазен и възстановен отново по всяко време.

Лесна конфигурация

Интуитивното ръководство за потребителя на приложението позволява много бързо конфигуриране на ABB free@home® чрез таблет или компютър. За начало се създава план на дома с етажи и стаи. След това всички налични устройства в стаите се активират и разпределят за съответните етажи и стаи. Когато приключи поставянето на задвижващите механизми и сензорите, устройствата могат да се комбинират по желание, могат да се създават нови сцени, да се определя график и логически действия.

 

Допълнителна информация за системата

Select region / language