Предимства

В сравнение с класическите електрически инсталации, интелигентната система за управление на сгради предлага забележителни предимства. Всички различни функционални подсистеми в сградата са интегрирани чрез шинна връзка към единна комуникационна система. Това позволява оптимално, енергийно ефективно взаимодействие на подсистемите, което е почти невъзможно с конвенционалните технологии.

morecomfort_buildings_292x196Повече комфорт, повече ефективност, повече безопасност

Системите за интелигентно управление на сградите позволяват реализирането на цялостно решение според желанията на вашите партньори и клиенти, независимо дали са купувачи, наематели или ползватели. Функциите на ABB i-bus KNX могат бързо и просто да се използват за индивидуалните нужди и за ползването на помещенията. Системата гарантира енергоспестяващ, персонализиран контрол на всички потребители на електроенергия и същевременно предлага най-добрата безопасност и сигурност за хората и имуществото.
 

Icon Smart Societies webapp

Разумна инвестиция

 

Използването на ABB i-bus KNX води до икономически ползи през целия жизнен цикъл: от планирането и изпълнението, през фазата на изграждане, продажбата или отдаването под наем, до експлоатацията и администрирането. Това гарантира, че сградата е актуална и рентабилна в дългосрочен план, като по този начин се осигурява и кратък период на амортизация.


KNX_logo.svg

Стандартът KNX

KNX е първата глобално стандартизирана система за автоматизация на жилищни и нежилищни сгради в съответствие с международния стандарт (ISO/IEC 14543-3), европейския стандарт (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 и 13321-2) , китайския стандарт (GB/Z 20965) и американския стандарт (ANSI/ASHRAE 135).


csm_ETS-Inside_6ca6662ef1

ETS - Универсалният софтуер за KNX
 

Професионалистите в ел. инсталациите могат просто да избират продукти от база данни чрез плъзгане и пускане, да задават параметрите и да свързват помежду си. След успешно инсталирана KNX инсталация, софтуерният инструмент ETS помага при създаването на документацията по проекта. ETS работи под текущите версии на Microsoft Windows® ABB предлага цялостни програми за обучение за параметризиране и пускане в експлоатация на система ABB i-bus® KNX.

Допълнителна информация за системата

Select region / language