Характеристики

KNX свързва всички компоненти в електрическата инсталация, за да създаде мрежова система и по този начин да гарантира прозрачността и употребата на информация в цялата инсталация. В тази система всички потребители „комуникират“ чрез един шинен кабел. По този начин е възможно да се интегрират всички различни функционални подсистеми в сградата в едно цялостно решение.

Пълна гама продукти

Продуктовата гама ABB i-bus® KNX включва компоненти, обхващащи пълния спектър от приложения, намиращи се в днешните сгради, вариращи от осветление и управление на щори до отопление, вентилация, сигурност, управление на енергията и много други.

Lighting_buildings_292x196

Осветление

ABB i-bus® KNX осигурява оптимално осветление на промишлени и офис сгради, както и на частни жилища. Изискването за осветление се следи и контролира. Освен това се поддържат подсистеми (като например управление на осветлението 1 - 10 V, DALI) и техните интерфейси.

Отопление, вентилация и климатизация


heating_buildings_292x196

Интелигентният контрол на сградите на ABB i-bus® KNX интегрира отоплението, климатизацията и вентилацията в съгласуван и ефективен климатичен контрол. Измерените температурни стойности в помещенията се записват и подават към отоплителния и климатичния контрол, за постигане на оптимална температура и качество на въздуха.

shading_buildings_292x196

Засенчване

Сензорно управляеми ролетни щори, прозорци и щори с ламели, контролирани от позицията на слънцето, позволяват оптимални условия на осветление и допринасят за подобрен климатичен контрол в помещението.

Сигурност и безопасност


security_buildings_292x196

Комбинацията от компоненти на технологията за сигурност на АББ (напр. детектори за дим, контакти за прозорци) и устройствата на ABB i-bus® KNX (терминали за сигурност и модул за сигурност) осигуряват оптимален мониторинг на сградата и предупреждение срещу неоторизиран достъп. Също така, станциите за спешни повиквания позволяват незабавно уведомяване, ако е необходима помощ. Могат да бъдат интегрирани и аларми с технически детектори (вода, дим, газ).


energymgmt_buildings_292x196

Управление на енергията


ABB i-bus® KNX е проектирана да намали експлоатационните разходи на сградата и да използва необходимата енергия според търсенето и възможно най-икономично. Разнообразните решения за управление и интерфейс на интелигентната система за управление на сгради ABB i-bus® KNX са особено подходящи за тази задача.

Използване от потребителя


useroperation_buildings_292x196

Ясното представяне на процесите на управление в сградата е предпоставка за комфортна и безопасна експлоатация. Състоянията се визуализират с гъвкавите устройства за управление, сигнализация и употреба. Въвеждането от потребителите се извършва чрез бутони, на сензорен панел или на компютър.

 

Допълнителна информация за системата

Select region / language