Общ преглед

ABB i-bus® KNX е синоним на умен дом и интелигентен контрол на сгради. В тази иновативна система всички устройства комуникират помежду си чрез един шинен кабел, който е инсталиран до нормалните електропроводи. Това означава, че всички електрически функции са свързани помежду си чрез шинна система, както в жилищни, така и в търговски сгради.

knx_logo_292x196


Стандартът KNX


ABB i-bus® KNX се основава на простата, но доказана KNX технология, която е приета за първия отворен стандарт в света за контрол на всички видове интелигентни сгради - промишлени, търговски или жилищни.

benefits_buildingtree_584x392Ползи

Със системата ABB i-bus® KNX сградите, в които живеем, са по-лесни за управление, което води до повишена гъвкавост, сигурност, икономическа ефективност и удобство. Оперативната гъвкавост на електрическата инсталация с ABB i-bus® KNX позволява ежедневната работна или жизнена среда лесно да се адаптира към нуждите на индивида - сега и за в бъдеще.applications_building_292x196

Приложения

Продуктовата гама ABB i-bus® KNX включва компоненти, обхващащи пълния спектър от приложения, намиращи се в днешните сгради, вариращи от осветление и управление на щори до отопление, вентилация, сигурност, управление на енергията и много други. 

 

Допълнителна информация за системата

Select region / language