Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Jak zapojit hlásič kouře nebo čidlo CO v ABB-free@home®?

Do systémové instalace ABB-free@home® máte možnost zapojit bezpečnostní prvky, jako jsou hlásiče kouře, oxidu uhelnatého nebo i hlásiče teplot. Jedná se o zařízení, která chrání bezpečí a zdraví členů domácnosti, a proto by v moderní inteligentní instalaci neměly chybět.

Všechny tři typy detektorů (kouře, teplot, CO) fungují tak, že jakmile zaznamenají zvýšení koncentrace kouře, CO nebo zvýšení teploty nad povolený limit, odešlou informaci prostřednictvím ABB-free@home® na váš mobilní telefon nebo tablet. Při poplachu hlásiče v místě instalace vydávají nepřeslechnutelný přerušovaný zvuk o intenzitě 85 dB a současně bliká červená dioda.

Senzor CO

Rozpoznává a signalizuje zvýšenou koncentraci oxidu uhelnatého v prostoru. Funguje na principu 3fázového konceptu signalizace a poplachu. To znamená, že v závislosti na tom, jaké hodnoty koncentrace škodlivého prvku v ovzduší dosáhla, přístroj tuto skutečnost oznámí rozsvícením LED diody, zobrazením údaje na LCD displeji nebo akustickou výstrahou. Přístroj je vybaven testovacím tlačítkem, a funkcí ztlumení poplachu. Zvukový alarm s intenzitou 85dBA ve vzdálenosti 3 m je nepřeslechnutelný. Hlásič oxidu uhelnatého obsahuje lithiovou baterii s životností nejméně 10 let.

Co je oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý (CO) je lidskými smysly nezjistitelný (tj. bez barvy chuti a zápachu) vysoce toxický plyn. Je proto někdy označován jako „tichý zabiják“. Tento plyn vzniká zejména při nedokonalém spalování s nedostatečným přístupem kyslíku.  Pokud domácnost používá např. kotel na plyn nebo na uhlí, je vystavena riziku. Oxid uhelnatý je mírně lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí. Je extrémně nebezpečný i proto, že ho nezastaví zdi, stropy ani podlahy. Prochází i přes betonové a kamenné zdi, což znamená, že i když není potenciální zdroj nebezpečí přímo ve vaší domácnosti, může do vašeho bytu za určitých podmínek vniknout přes sousední prostory.

Hlásič kouře

Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE je velice spolehlivý elektronický přístroj, který umí rozpoznat vývin kouře z doutnajícího nebo otevřeného ohně, a tedy dokáže včas upozornit na ohnisko potenciálního požáru ještě dříve, než se oheň rozhoří.  Pracuje na optoelektronickém principu – reaguje na změnu šíření světla ve vzduchu, který obsahuje mikročástice kouře.

Hlásič teplot

Hlásič teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE varuje při nadměrném zvýšení teploty akustickým alarmem. Spustí poplach při zvýšení teploty nad 58 °C. Je určen do místností s vysokou prašností nebo přítomností páry, kde není hlásič kouře vhodný - například do kuchyně.

Jak tato zařízení do instalace ABB-free@home® zapojit?

K tomu, abyste všechny výše uvedené snímače mohli zakomponovat do instalace ABB-free@home®,
neboli abyste dosáhli toho, že tato zařízení budou odesílat zprávy na mobil, musíte:

  1. Do instalace zahrnout tzv. rozšiřující rozhraní s USB. S tímto USB rozhraním pak dokáže komunikovat až 20 zařízení typu hlásič kouře a senzor oxidu uhelnatého nebo hlásič teplot.
  2. Jednotlivá zařízení vybavit RF modulem (vysílačem).

Kontaktujte nás