Instalace ABB-free@home®


Dobrá zpráva pro elektrikáře: Díky jednoduchosti ABB-free@home® je plánování projektů a uvedení chytré domácnosti do provozu rychlé. Ve skutečnosti instalace zabere velmi málo času, protože v tom nejsou žádné složitosti a všechno je snadno pochopitelné.

Uživatelské rozhraní

Pro spuštění uživatelského rozhraní systémového modulu je třeba PC s připojením LAN nebo WLAN a nainstalovaným internetovým prohlížečem. Kompletní zprovoznění a nastavení celého systému se provádí pomocí webového rozhraní v internetovém prohlížeči. Pro uvedení do provozu tedy není potřeba žádný speciální software.

Jakoukoli pozdější změnu konfirguraci lze provádět v PC nebo pomocí mobilní aplikace v telefonu nebo tabletu. Webové uživatelské rozhraní systémového modulu může využívat několik účastníků současně (připojení pomocí PC, mobilního telefonu nebo tabletu). Může to ale vést ke ztrátám výkonu a většímu zatížení systémového modulu. Proto doporučujeme provozovat uživatelské rozhraní max. čtyřmi účastníky najednou.

Prvky systému

Systém ABB-free@home® tvoří 3 základní skupiny prvků:

  • Systémové přístroje
  • Snímače
  • Akční členy

V systému může být nainstalováno až 150 sběrnicových nebo bezsběrnicových přístrojů (napájecí zdroj se do celkového součtu nezapočítává).

Sběrnicový a bezsběrnicový způsob propojení prvků

ABB-free@home® využívá jak sběrnicového kabelu s krouceným párem vodičů tak i bezsběrnicového propojení. Je možná kombinace obou variant. V případě čistě bezsběrnicového systému není třeba napájecí zdroj. Přístroje jsou napájeny přímo ze sítě 230 V.

TIP: Přečtěte si článek o tom, jak už při stavbě domu chytře zvládnout kabeláž jako přípravu na sběrnicové řešení free@home.

Systémový modul jako základ sběrnicové instalace 

Nástěnný systémový modul je nervovým centrem systému ABB-free@home®. Poskytuje přístup pro počítač, tablet nebo chytrý telefon pomocí WLAN. Umožňuje definovat funkce systému a dálkově je ovládat. I po instalaci.

Systémový modul lze také propojit se síťovým routerem – prostřednictvím LAN nebo WLAN. Pro větší komfort disponuje systémový modul vlastní WLAN a softwarem potřebným pro plánování realizace a uvedení do provozu. Díky tomu nejste závislí na konstrukčních podmínkách a není potřeba žádný dodatečný software. Jakmile jste hotoví s programováním, můžete nastavení uložit a znovu jej kdykoliv obnovit.

Topologie a kabeláž

  • Sběrnicové vedení využívá kroucený pár.
  • Doporučuje se použít certifikovaný sběrnicový kabel YCYM 2x2x0,8 nebo J-Y(ST)Y 2x2x0,8.
  • Je dovoleno využít jakoukoliv topologii (lineární, hvězda, strom) a jejich kombinace.
  • Nejsou potřeba zakončovací rezistory.

Centralizovaný a decentralizovaný způsob instalace

ABB-free@home® nabízí jak akční členy pro montáž na DIN lištu pro centralizovanou instalaci do rozvaděčů, tak i pro montáž do elektroinstalační krabice společně s tlačítkovým rozhraním pro decentralizovanou instalaci.

V centralizované struktuře jsou všechny akční členy umístěny v domovním rozváděči. Jednotlivé spínače a ovládací prvky fungují jen jako senzory a jsou k akčním členům připojeny po sběrnici systému. Ve webovém rozhraní nebo pomocí aplikace v mobilu je možné celou instalaci nastavit a následně upravit podle potřeb. Centralizovaný způsob instalace je vhodný u novostaveb, kde můžeme adekvátně nadimenzovat velikost rozvodné skříně.

V případě decentralizované instalace jsou všechny akční členy přímo součástí senzorů a spínačů. Decentralizované řešení je vhodné, když je v rozvaděči málo místa, například v bytových podmínkách. V rozváděči je pak umístěn pouze napájecí zdroj. Jednotlivé prvky a jejich funkce jsou již předdefinovány a je možné ihned ovládat domovní instalaci bez nutnosti nastavení prostřednictvím PC nebo na „chytrých“ zařízeních.

Centralizovaný způsob zapojení (sběrnicové zapojení)
Decentralizovaný způsob zapojení (sběrnicové zapojení)

Úvodní oživení systému a nastavení funkcí

Pracovat s ABB-free@home® se naučíte během pouhých několika hodin. Nabízíme jednodenní školení, která jsou zaměřena na představení systému, návrhu systémových prvků, nastavování a úpravu jednotlivých parametrů pomocí PC nebo pomocí aplikace v tabletu. Na jednotlivých školeních získáte kompletní informace o celém systému  ABB-free@home®.

Pokud se tedy chcete dozvědět, jak na zprovoznění a nastavení systému, doporučujeme vám podívat se  na videozáznam ze školení. A nebo se rovnou přihlaste na některý z našich webinářů. Budete mít informace z první ruky a při té příležitosti se budete moci zeptat přednášejícího na to, co vás zajímá.

Stáhněte si také uživatelskou příručku a průvodce do provozu a nastavením.

Pozdější úpravy v nastavení

Všechny funkce lze v případě změny v systému později upravit. Změny v nastavení může provádět následně sám zákazník v mobilním telefonu nebo na PC.

Další informace o ABB-free@home®

Kontaktujte nás

Select region / language